College van B & W

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

De gemeente plaatst deze herfst bladkorven op plaatsen waar veel bladeren vallen. Hierin kunt u bladeren van gemeentelijke bomen verzamelen. Daarnaast wordt er in diverse straten geveegd.
Lees meer over 'Bladinzameling / bladveegschema'

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad vergadert op maandag 25 november vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Lees meer over 'Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op maandag 25 november 2019'

(Accordion ingeklapt)

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat het Verdrag voor de Rechten van het Kind werd vastgelegd. Toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. In Nederland groeit ongeveer 3% van alle kinde...
Lees meer over 'Column november - Elk kind moet kind kunnen zijn'

(Accordion ingeklapt)

Op 27 november 2019 vinden vanaf 19.45 uur hoorzittingen plaats voor de bezwarencommissie. Deze hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
Lees meer over 'Hoorzitting bezwarencommissie woensdag 27 november 2019'

(Accordion ingeklapt)

Gemeente Opsterland heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om hier invulling aan te geven, is er in opdracht van de gemeenteraad gewerkt aan het Uitvoeringsplan Energietransitie en ...
Lees meer over 'Uitvoeringsplan Energietransitie en Zonneplan Opsterland aan raad voorgelegd'