College van B & W

B&W-small

B&W-small

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op 1 september 2017 startte het project Home-Start in Zuidoost- en Zuidwest-Friesland. Bij Home-Start zetten vrijwilligers zich in om jonge gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. Woensdag 21 ...
Lees meer over 'Vrijwilligersgroep Home-Start weer gegroeid '

(Accordion ingeklapt)

In Opsterland gaan de Wmo-adviesraad en de CUMO (Cliëntenraad voor uitkeringsgerechten en minima Opsterland) samen verder als Adviesraad Sociaal Domein Opsterland. Beide organen adviseren he...
Lees meer over 'Opsterland krijgt één adviesraad voor het sociale domein'

(Accordion ingeklapt)

kansen-voor-beetsterzwaag
De geplande inloopbijeenkomst op woensdag 21 februari over de kansen van de nieuwe brede school in Beetsterzwaag is uitgesteld.
Lees meer over 'Inloopbijeenkomst Kansen voor Beetsterzwaag uitgesteld '

(Accordion ingeklapt)

Stel: u woont aan de Stationsweg in Gorredijk vlakbij het plangebied voor de nieuwe MFA. Dan kent u het plan voor de nieuwe MFA en weet u dat er een parkeerterrein komt, op niet al te grote afsta...
Lees meer over 'MFA Gorredijk: ontwerpsessie met bewoners stationsweg '

(Accordion ingeklapt)

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast wordt het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Tot 21.00 uur ’s ...
Lees meer over 'Wilt u geld verdienen voor uw (sport)vereniging? Help mee om stemmen te tellen!'