Samenstelling college van B & W

Het college van B & W bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris.

Burgemeester Ellen van Selm

Burgemeester Ellen van Selm

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester is de handhaving van openbare orde en veiligheid.
E-mail: burgemeester@opsterland.nl

Portefeuille

 • Democratie en bestuur
 • Integriteit
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerzaken
 • Handhaving
 • Relatiebeheer
 • Intergemeentelijke samenwerking en P10
 • Communicatiebeleid
 • Juridische zaken
 • Deregulering
 • Internationale Zaken

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van burgemeester Ellen van Selm.

 

Wethouder Anko Postma

Wethouder Piet van Dijk

Wethouder Anko Postma is eerste locoburgemeester. Hij zit voor de partij Opsterlands Belang in het college van B & W.
E-mail: anko.postma@opsterland.nl

Portefeuille

 • Ontwikkelagenda Leefbaarheid
 • Kwartiermaker Modern besturen
 • Economische zaken
 • Beheer openbare ruimte
 • Ruimtelijke ordening (inclusief implementatie Omgevingswet)
 • Wonen (volkshuisvesting en vergunningverlening)
 • Dorpenbeleid
 • Accommodatiebeleid (inclusief sportaccommodaties)
 • Duurzaam landschap
 • Gemeentebedrijf

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder Anko Postma.

 

Wethouder Libbe de Vries

Wethouder Libbe de Vries

Wethouder Libbe de Vries is tweede locoburgemeester. Hij zit namens het PvdA in het college van B & W.
E-mail: libbe.de.vries@opsterland.nl

Portefeuille

 • Ontwikkelagenda Inclusieve Samenleving
 • Participatiewet
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Wmo
 • Ouderenbeleid
 • Welzijn
 • Gezondheidszorg
 • Kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE
 • Onderwijsbeleid
 • Cultuur en monumentenbeleid
 • Sportbeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Gemeentebedrijf

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder Libbe de Vries.

 

Wethouder Rob Jonkman

Wethouder Rob Jonkman

Wethouder Rob Jonkman is derde locoburgemeester. Hij zit namens de ChristenUnie in het college van B & W.
E-mail: rob.jonkman@opsterland.nl 

Portefeuille

 • Ontwikkelagenda Duurzaamheid
 • Financiën
 • Publieke dienstverlening en digitalisering
 • Milieu
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Onderwijshuisvesting
 • Grondbeleid, grondexploitaties en uitgifte bouwkavels
 • Europa
 • Personeel, organisatie en bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder Rob Jonkman.

 

Gemeentesecretaris Marjan van der WeijGemeentesecretaris Marjan van der Weij

De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en adviseur van college van B & W. De gemeentesecretaris is de verbindingspersoon tussen bestuur en ambtelijke organisatie. 
E-mail: marjan.vander.weij@opsterland.nl