Klacht of bezwaar

  • Klacht indienen

    Bent u niet tevreden over ons werk of over ons gedrag? Dan kunt u een klacht indienen.

  • Bezwaar maken

    Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.