Een klacht indienen

Bent u niet tevreden over ons werk of over ons gedrag? Dan kunt u een klacht indienen.

Maar wat is nu een klacht? Een klacht is iets anders dan bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een besluit. Een klacht is een uiting van onvrede over een gedraging van de gemeente. Dit kan een gedraging van een medewerker zijn maar ook een wethouder. U vindt bijvoorbeeld dat wij u niet goed hebben geïnformeerd of dat een toezegging niet snel genoeg wordt uitgevoerd. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de gemeente u niet netjes heeft behandeld. Hier leest u wat u dan kunt doen en wat er met uw klacht gebeurt. Dus hebt u een klacht: zeg het!

Praten helpt

Allereerst is het natuurlijk van belang om met elkaar in gesprek te blijven, dus probeer eerst uw problemen uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Vaak is een fout gemakkelijk te herstellen. Soms is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan uw probleem al uit de wereld helpen. Eventueel kan de klachtencoördinator u helpen om met de ambtenaar in contact te komen. Wanneer u niet tevreden bent over het werk van het gebiedsteam Opsterland dan kunt u dit ook telefonisch melden bij het gebiedsteam via telefoonnummer: (0512) 386 222. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor een gesprek als u dit op prijs stelt.

Een klacht indienen

Lukt het niet om in een gesprek een oplossing te vinden? Dan kunt u mondeling of schriftelijk uw klacht indienen bij de gemeente. Dit kunt u aan de balie doen in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag of u kunt uw brief sturen naar:

 • Gemeente Opsterland
  t.a.v. klachtencoördinator
  Postbus 10.000
  9244 ZP Beetsterzwaag

Bellen of e-mailen kan ook:

Afhandeling van uw klacht

De klachtcoördinator neemt uw klacht in ontvangst. De klacht zal doorgaans worden afgehandeld door een teamleider, bij wie u als u wilt uw klacht mondeling kunt toelichten. Uw klacht wordt binnen zes weken schriftelijk afgehandeld (verdaging van vier weken mogelijk). Een schriftelijke klacht wordt schriftelijk afgedaan en een mondelinge klacht kan mondeling worden afgedaan. Bij klachten moet het wel gaan om een concreet, aanwijsbaar geval en dus niet om een algemene klacht over bepaald beleid dat de gemeente hanteert. Beleidszaken zijn kwesties die vaak de politiek aangaan. Voor dit soort klachten kunt u terecht bij de gemeenteraad of bij het college van burgemeester en wethouders.

Verder hoeft de gemeente o.a. een klacht niet in behandeling te nemen als:

 • Er meer dan een jaar is verstreken sinds de aanleiding van de klacht.
 • De klacht betrekking heeft op een besluit waartegen bezwaar of beroep openstaat.
 • Het om dezelfde klacht gaat die al eerder werd behandeld.
 • Een andere instantie over de klacht moet of kan oordelen.
 • Er sprake is van een strafrechtelijke aangelegenheid.