Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding

Veel mensen zetten zich in voor de samenleving, vaak onopvallend en op de achtergrond. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Doe dan een voorstel voor een onderscheiding of 'lintje'.

Iemand kan een lintje verdienen als hij of zij zich persoonlijk op bijzondere wijze inzet voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde functie of een combinatie van beide.

Iemand voordragen

Als u een inwoner van Opsterland wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u contact op met het Publiekscentrum. Voor de lintjesregen 2020 (Algemene Gelegenheid) moet uw voorstel voor 1 juli binnen zijn. Is er een Bijzondere Gelegenheid, neem dan ook tijdig contact op (zeker 5 maanden van te voren).

Meer informatie

Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orde vindt u meer informatie.