Over de gemeenteraad

Hier leest u meer over de taken, bevoegdheden en werkwijze van de gemeenteraad.

 • Hoe werkt de gemeenteraad?

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Eens per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder gekozen worden voor de gemeenteraad. Politieke partijen stellen een lijst van kandidaten op waaruit de kiezer een keuze kan maken. De gemeenteraad van Opsterland telt 21 leden, verdeeld over 9 fracties (politieke partijen). De burgemeester is de voorzitter van de raad, maar heeft geen stemrecht. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de gemeente.

 • Coalitievorming

  Lees meer over de coalitievorming en het coalitieakkoord.

 • Fracties en raadsleden

  Informatie over de fracties en de raadsleden.

 • Nevenfuncties raadsleden

 • College van B & W

  De burgemeester en de wethouders besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B & W). Het aantal wethouders is per gemeente verschillend en is afhankelijk van het aantal raadsleden. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Het college van B & W in de gemeente Opsterland bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.

 • Raadsgriffier

  De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. De griffie werkt onafhankelijk van de ambtelijke organisatie maar maakt wel gebruik van ambtelijke deskundigheid.


 • Gast van de Raad

  Bent u nieuwsgierig naar wat raadsleden doen en hoe de gemeenteraad werkt? Of heeft u altijd al een raadsvergadering bij willen wonen? De gemeenteraad van Opsterland wil inwoners graag kennis laten maken met het politieke bestuur van de gemeente. Ook wil de raad laten zien wat de werkzaamheden van de gemeenteraad inhouden. Daarom biedt de raad u de mogelijkheid om als speciale ‘Gast van de Raad’ voor en tijdens de raadsvergadering een kijkje te nemen in de politieke keuken van Opsterland.