Begroting 2021

Op maandagavond 19 oktober 2020 heeft de raad in een digitale vergadering de laatste vragen gesteld aan het college over de ontwerp begroting 2021.

Vooraf waren al veel vragen schriftelijk gesteld door de fracties. Deze vragen en de beantwoording zijn te vinden bij de stukken van de vergadering van 19 oktober 2020. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Door een technisch probleem is helaas de inleiding van de voorzitter en de bijdrage van de inspreker niet hoorbaar. De tekst zoals de inspreker die heeft uitgesproken is bij de vergaderstukken geplaatst. Op die manier kan iedereen lezen wat er door de inspreker is gezegd. Alles is nu klaar voor het debat over de begroting op 2 november. Dan zal de raad de begroting voor 2021 vaststellen. De vergadering start om 16.00 uur en zal live te volgen zijn via de raadswebsite en SA!