Raadslid in Beeld: Elske Beintema

Mijn naam is Elske Beintema en ik woon samen met mijn partner Jochem in Beetsterzwaag. Jochem heeft twee zoons, zelf heb ik drie zoons en een dochter en sinds vorig jaar zijn we de trotse grootouders van een kleindochter. In 1969 ben ik geboren in Dokkum waar ik exact vijf jaar heb gewoond. Daarna heb ik op een paar onderbrekingen na 35 jaar in Grou gewoond. Als jong meisje ging ik wel eens met mijn vader wandelen in de bossen van Beetsterzwaag. Het Lelijke Eendje van mijn ouders werd dan op de hoek van De Wissel en De Walle geparkeerd. Ik vond De Wissel toen al een mooie straat met al die bomen en heb dan ook eens gezegd “Daar wil ik later wel wonen.” En zo het geschiede in de zomer van 2010.

Elske BeintemaIk ben niet echt opgegroeid in een politiek nest maar heb van huis uit wel meegekregen dat als het nodig is mensen geholpen worden. Toen begin jaren tachtig de eerste politieke vluchtelingen in Grou kwamen hebben mijn ouders zich daarvoor ingezet en dat vond ik als kind niet meer dan vanzelfsprekend. Helaas heeft mijn vader mijn broer en mij niet meegenomen toen hij in 1983 naar de massale demonstratie tegen het plaatsen van kernwapens ging. Inmiddels loop ik wel samen met mijn vader jaarlijks samen de Nacht van de Vluchteling en dat zijn toch wel onze bijzondere nachten.  Vanaf dat de kinderen jong waren ben ik op verschillende vlakken maatschappelijk actief geweest. Toch was het nooit bij mij opgekomen om lid te worden van een politieke partij die het beste bij mij zou passen. Totdat in 2009 een kennis voor de deur stond met de vraag of ik er misschien iets voor voelde om actief te worden voor GroenLinks. Want dat vond ze wel bij me passen… En voor je het weet organiseer je campagnes, rol je vol overtuiging in de steunfractie en volg je leergangen om meer te leren over proces en inhoud van de politiek.

Vanaf maart van dit jaar zit ik samen met Johan Sieswerda in de gemeenteraad voor GroenLinks-OpsterLanders. Ik doe het raadswerk met erg veel plezier en vind het ook een hele verantwoording.

Raadswerk is meer dan alleen stukken lezen maar ook in gesprek gaan met burgers en organisaties om te horen wat er leeft. Opsterland is een mooie gemeente waar natuur, toerisme en economie samenkomen.Elske Beintema

Bij GroenLinks-OpsterLanders blijven wij ons inzetten voor een groener en duurzamer Opsterland. Gelukkig merken we dat we hier in de gemeenteraad niet alleen in staan. Verder is het voor mij van belang dat zoveel mensen kunnen en mogen meedoen en dat we solidair zijn. Vanuit mijn werk bij de Belastingtelefoon constateer ik dat zelfredzaamheid en digitalisering niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het niet kunnen redden in de maatschappij is vaak niet een kwestie van “eigen schuld.”  Laten we dus ook een beetje omkijken naar elkaar. In de politiek hoop ik zoveel mogelijk mensen te spreken maar raadsleden weten niet alles dus ik zou zeggen; zoek ons ook op!