Raadslid in Beeld: Rynk van der Woude

Ik ben geboren te Hantum Huizen(Dongeradeel) op 26 december 1951. Ons gezin bestond uit vader,leraar onderwijs, moeder en uiteindelijk 7 kinderen waarvan een oudere zus in WOII is omgekomen. Ik ben opgegroeid in Buitenpost, Dokkum en Leeuwarden. Na het behalen van het HBS diploma in 1970 ben ik naar Noord Holland verhuisd voor de opleiding tot Marine officier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Als jonge zeeofficier woonde ik in Callantsoog en later Schagen.

Een grotendeels varende carrière aan boord van marineschepen, diverse commando's van fregatten en als laatste functie directeur van de Nederlands Kustwacht, Rijkshavenmeester voor de Noordzee en voorzitter van diverse ambtelijke commissies. In april 2007 ben ik met functioneel leeftijd ontslag gegaan. Daarna heb ik enige jaren een eigen bedrijfje gehad in maritiem advieswerk en zeezeil-trainingen (Train2Sail).In 2005 ben ik gescheiden en in  2008 ben ik naar Opsterland verhuisd vanwege mijn nieuwe  partner. In 2014 ben ik met mijn bedrijfsactiviteiten gestopt. Ik ben liefhebber van klassieke muziek( vooral Bach en grote oratoria), golfen, wandelen, fietsen, zeilen en andere buiten activiteiten. Daarnaast lid van de PKN gemeente Gorredijk en vrijwilliger bij de Golfclub Lauswolt  en zwembad de Delte. Ik ben vader van 3 kinderen en trotse pake van een kleinzoon, een tweede is op komst. Mijn partner heeft  2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben altijd politiek (wereld en landelijk) geïnteresseerd geweest, opgegroeid met het  ARP-gedachtegoed. (Anti-Revolutionaire Partij). Ik herinner mij bijvoorbeeld  nog zeer goed de radio uitzendingen van GBJ Hilterman, de toestand in de wereld, op zondag. Nog steeds volg ik de wereldpolitiek en landelijke politiek op de voet en verdiep mij er graag in middels het dagblad Trouw en politieke commentatoren. Het 8 uur NOS  journaal is voor mij belangrijk , ik  zie graag een detective, vooral een Engelse , en heb meer dan genoeg aan de publieke omroepen alleen.
Toen het vele van huis zijn door vaarperiodes voorbij was, ben ik lid geworden van het CDA te Schagen. In 2013 heb ik mij beschikbaar gesteld voor de CDA verkiezingslijst Opsterland en in 2015 ben ik in de gemeenteraad gekomen. Mijn beweegredenen zijn een bijdrage leveren aan goede besluitvorming in onze gemeente vanuit een christelijk/sociaal perspectief. Rynk van der Woude

In toenemende mate ben ik mij ervan bewust geworden dat  we niet goed omgaan met onze aarde. Daarom wil ik mij meer gaan inzetten voor een beter, schoner  milieu en dan vooral ook de energietransitie vorm geven.
Naar mijn mening zullen we alle zeilen bij moeten zetten en hebben we de luxe niet om op een enkel paard te wedden. Voor onze gemeente betekent dat  zoveel mogelijk energie besparen en naast  zonne-energie ook kleinschalige windenergie toe  passen.  Verder zullen we het gebruik van fossiele brandstoffen, vooral de meest vervuilende, zoveel als mogelijk moeten beperken.
Rynk