Rekenkamercommissie

Een Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of met het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten worden gehaald. Daarmee ondersteunt de Rekenkamercommissie de gemeenteraad.