Rekenkamercommissie

Een Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of met het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten worden gehaald. Daarmee ondersteunt de Rekenkamercommissie de gemeenteraad.

 • Leden rekenkamercommissie en nevenfuncties

  Onze rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze commissie de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk.

 • Werkwijze rekenkamercommissie

 • Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissies stellen ieder jaar een onderzoeksprogramma op voor de onderzoeken die zij het komend jaar voornemens zijn uit te voeren. Dit onderzoeksprogramma staat echter niet volledig vast voor het komende jaar. Het onderzoeksprogramma kan worden bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

 • Rapporten

  Uitgevoerde onderzoeken door de rekenkamercommissie.

 • Jaarverslagen