Uw invloed

 • Inspreken tijdens een oriënterende raadsbijeenkomst

  U kunt als inwoner van Opsterland uw mening geven over zaken waar de gemeenteraad over vergadert.

 • Burgerinitiatief

  U kunt uw eigen onderwerp op de vergaderagenda van de gemeenteraad laten plaatsen. Vindt u bijvoorbeeld dat de gemeente meer aandacht zou moeten besteden aan een bepaald onderwerp, dan kunt u dit kenbaar maken.

 • Contact met fracties

  Wilt u een bepaald onderwerp met een fractie bespreken? Dat kan! Hier leest u wie de contactpersonen van de fracties zijn.

 • Brief schrijven

  Wanneer u een belangrijke vraag of onderwerp aan de orde wilt stellen, dan kunt u een brief of e-mail aan de gemeenteraad sturen.