Nieuwsarchief

Een overzicht van het nieuws van de gemeente Opsterland.

 • Landelijke telefoonstoring opgelost

  UPDATE: de landelijke telefoonstoring bij Tele2 is weer opgelost. U kunt ons weer bellen, wij zijn u graag van dienst.

 • Gemeente Opsterland sluit 2020 positief af

  De gemeente Opsterland sluit de jaarrekening van 2020 af met een positief resultaat. De komende jaren is het financieel perspectief echter minder gunstig. Dit wordt veroorzaakt door tekorten op jeugdzorg en WMO.

 • Bovenbouwleerlingen basisschool gaan de gemeente kleuren

  Over bloemen en bijen, maar dan net even anders. Zaterdag 5 juni is door de VN uitgeroepen tot Wereldmilieudag. De gemeente Opsterland wil deze internationale dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op maandag 7 juni deelt de Gemeente Opsterland aan de bovenbouwleerlingen van de basisscholen in de gemeente een zakje bloemzaad uit. Doel van deze actie is bewustwording van (het belang van) biodiversiteit én aandacht voor de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s).

 • Ynwenners útnûge om ynput te leverjen

  Praat mei oer it Frysk Taalbelied fan de gemeente Opsterland. De gemeente Opsterland fernijt it taalbelied. De gemeente freget ek ynbring fan de ynwenners. Op tiisdei 8 juny binne ynwenners fan de gemeente Opsterland wolkom om yn in digitale byienkomst mei te praten oer it Fryske taalbelied.

 • Tiny houses in Gorredijk

  Er is veel vraag naar tiny houses. Twee enthousiaste initiatiefneemsters zijn op zoek naar een plek voor tiny houses en hebben zich bij gemeente Opsterland gemeld. De gemeente wil hier graag aan meewerken en stelt daarom grond hiervoor beschikbaar in Gorredijk. Het gaat in totaal om negen tiny houses.

 • Gemeente vraagt buitengebied Wijnjewoude om mee te denken in de route naar groen gas

  Wijnjewoude heeft de wens om een energieneutraal dorp te worden. Klaar voor de toekomst en zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Dorpscoöperatie WEN maakt plannen voor een aardgasvrij en energieneutraal Wijnjewoude. Wij betrekken u graag bij de route naar groen gas. Denkt u met ons mee?

 • Ruimere vaartijden op het Polderhoofdkanaal

  De openingstijden van bruggen en sluizen in het Polderhoofdkanaal worden in het komende vaarseizoen verruimd. Recreatievaart is deze zomer mogelijk tot in de avonduren.

 • Vanaf 28 april geldt een rook- en stookverbod in Opsterland

  UPDATE: het verbod is op 4 mei weer ingetrokken, maar blijf wel voorzichtig met vuur in de natuur.

 • Vijf Koninklijke onderscheidingen in Opsterland

  Vanochtend, tijdens de traditionele lintjesregen, feliciteerde burgemeester Van Selm vijf inwoners van Opsterland met hun Koninklijke onderscheiding. Zij werden ontvangen in het Lycklamahûs, waar de uitreiking plaatsvond.

 • Opsterland reageert op schetsen Aldi Gorredijk

  De Aldi heeft in Gorredijk schetsen voor een nieuwe winkel gedeeld met de omgeving. De schetsen gaan ook rond op sociale media.

 • P10 claimt anderhalf miljard voor Agenda Platteland

  ‘Nederland in balans door een vitaal platteland’. Vandaag lanceert de P10 de Agenda Platteland. Op die agenda staan tien concrete punten die opgepakt moeten worden in het belang van heel Nederland: platteland én stad. De P10, het samenwerkingsverband van 29 plattelandsgemeenten, nodigt Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit om samen de mouwen op te stropen voor deze tien agendapunten en daarmee voor thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.

 • Gemeente Opsterland legt zichzelf last onder dwangsom op

  Maatregelen nemen om een geldboete te voorkomen. Bijzonder, maar niet uniek op dit moment: een gemeente die zichzelf een last onder dwangsom oplegt om een ongewenste situatie op te heffen. De gemeente Opsterland ontving handhavingsverzoeken om verdere verspreiding van rubber infill op de kunstgrasvelden in de gemeente te voorkomen. In dit proces legt de gemeente zichzelf nu een last onder dwangsom op. Dat is overeenkomstig haar beleid waarin de gemeente zichzelf niet anders behandelt dan anderen. De gemeente heeft tot 12 maanden de tijd om diverse maatregelen te treffen voor het verbeteren van de situatie en te voldoen aan de zorgplicht uit artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb).

 • De Week van de Afvalhelden

  Het is de Week van de Afvalhelden! Dagelijks ruimen onze collega's van de buitendienst heel veel zwerfafval op. Daarom zette wethouder Rob Jonkman ze eerder deze week letterlijk in het zonnetje.

 • Deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2021

  Op 26 februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u bent aangemeld voor MijnOverheid staat de aanslag digitaal voor u klaar in de Berichtenbox. U krijgt de aanslag dan niet meer per post. Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid, dan krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen gewoon in de brievenbus. Bij de aanslag ontvangt u informatie over de verschillende belastingsoorten.

 • WOZ-taxateurs meten in de komende maanden woningen op

  De komende maanden gaan WOZ-gecertificeerde taxateurs van onze gemeente op pad om een aantal woningen op te meten.

 • Aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd

  Onlangs zijn de aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd aan alle logiesverstrekkers die bij de gemeente bekend zijn. Hierop moet de omzet die men heeft gehad over het belastingjaar 2020 ingevuld worden. Op basis van de aangifte wordt er in mei 2021 een aanslag toeristenbelasting opgelegd.

 • Nieuwjaarsgesprek op 4 januari 2021

  Nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, kijkt burgemeester Ellen van Selm in gesprek met Arend Waninge terug op het bewogen jaar dat achter ons ligt en bespreekt zij de wensen voor 2021.

 • Kerstboominzameling 2021

  Net als afgelopen jaren heeft elk dorp in Opsterland een inzamelplek, waar u na de feestdagen uw kerstboom kunt inleveren. Dat kan tot en met maandag 11 januari 2021. De gemeente haalt in die week de kerstbomen op. Daarna worden de kerstbomen niet meer opgehaald. De kerstboom is ook gratis in te leveren bij de milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) of brengpunt groen in Ureterp (Mounleane 12). De kerstboom mag ook (in stukken) in de gft-container.

 • Samenwerking OWO- gemeenten vastgelegd in visie

  In het nieuwe jaar staat de OWO-visie op de agenda van de gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Een document waarin de afspraken en ambities van de samenwerking tussen de drie gemeenten opnieuw verwoord zijn.

 • Woningcorporaties zetten in op verduurzaming en kwaliteitsverbetering van bestaande woningvoorraad

  De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2021 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van
  Opsterland vastleggen.

 • Respect en waardering voor Euterpe

  “Het is geweldig dat we hier in Beetsterzwaag het fanfareorkest Euterpe hebben en dat u hier vanavond weer samen kunt repeteren in De Buorskip”, aldus burgemeester Van Selm. Zij sprak de 25 leden van het fanfareorkest gisteravond toe en dat had een bijzondere reden.

 • Gemeente Opsterland heeft vooral tevreden Jeugdzorg- en WMO-cliënten

  Laatste jaarlijkse onderzoek, vanaf 2020 doorlopend 'vinger aan de pols'. Uit het jaarlijkse onderzoek naar de cliëntervaringen van zowel deJeugdzorg als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) blijkt dat de tevredenheid over de dienstverlening groot is. Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid als de kwaliteit van de geboden hulp.

 • Waste Battle gemeente Opsterland 2020 van start

  Woensdag 25 november start Waste Battle bij de Burgemeester Harmsma School. Om zwerfafval te voorkomen gaan 88 eerstejaars leerlingen in groepjes tegen elkaar battelen. Met als einddoel om de beste oplossing te verzinnen om ons gedrag positief te beïnvloeden zodat zwerfafval kan worden voorkomen.

 • Burgemeester Ellen van Selm herbenoemd

  Het was een feestelijk weerzien met de voltallige raad van Opsterland gisteravond in De Buorskip in Beetsterzwaag. Zij kwamen bij elkaar om getuige te zijn van de beëdiging van Ellen van Selm voor een tweede termijn als burgemeester van Opsterland.

 • Beëdiging burgemeester Ellen van Selm

  Op dinsdag 24 november 2020 wordt Ellen van Selm tijdens een speciale bijeenkomst beëdigd voor een tweede ambtsperiode als burgemeester van Opsterland. De bijeenkomst start om 20.00 uur en is dan live via deze pagina te volgen.

 • Gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) werken samen aan Transitievisie Warmte

  Gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) werken samen aan Transitievisie Warmte.

 • Wijnjewoude geselecteerd als ‘proeftuin’ voor aardgasvrij wonen!

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Wijnjewoude geselecteerd als 'proeftuin' voor aardgasvrij wonen. Dit gebeurt als onderdeel van een speciaal interbestuurlijk programma om kennis hierover te ontwikkelen en te delen. Met deze bijdrage van het Rijk wordt een belangrijke stap gezet in de doelstellingen om woningen in Wijnjewoude te isoleren en met groen gas het huidige aardgas te vervangen. Dorpscoöperatie WEN gaat een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van het plan.

 • Subsidie voor gezamenlijke aanpak overlast gevende asielzoekers

  De gemeente Smallingerland diende met medewerking van de gemeente Opsterland onlangs een plan in bij het ministerie van Justitie & Veiligheid gericht op preventie voor de aanpak van overlast gevende minderjarige asielzoekers. Staatssecretaris Broerkers-Knol maakte een miljoen euro vrij om deze problemen in Nederland aan te pakken. De helft van dit bedrag is verdeeld over tien gemeenten. De gemeenten kregen 93.000 euro subsidie toegewezen om het plan tot uitvoering te brengen.

 • Coronabesmetting gemeente Opsterland

  De gemeentesecretaris van de gemeente Opsterland is positief getest op het coronavirus. Zij heeft milde klachten en blijft thuis tot zij minimaal 48 uur klachtenvrij is. Collega’s en bezoekers van de gemeente hebben geen risico gelopen op besmetting en vallen daarom buiten het bron- en contactonderzoek. Dit geldt ook voor het college van B en W.

 • Koning en Koningin op bezoek in onze regio

  Duurzaamheid, toekomst van de landbouw en taal en cultuur stonden vandaag centraal tijdens het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan onze regio. Het Koninklijk Paar begon het werkbezoek aan onze provincie in de gemeente Ooststellingwerf, bezocht daarna ook de gemeente Opsterland en sloot het af in Smallingerland.

 • World Cleanup Day 2020 en de Opsterlandse himmelploegen

  Op zaterdag 19 september is het weer zover: World Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar wordt samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt gegeven. Dit jaar wordt World Cleanup Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation en NederlandSchoon.Het doel is: het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil!

 • Luisteren naar de verhalen van Indië-veteranen

  De jaarlijkse Indië-herdenking in het Rengerspark in Leeuwarden kon dit jaar niet doorgaan, maar burgemeester Ellen van Selm wilde deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom troffen de veteranen elkaar gister niet in de bus naar Leeuwarden, maar in de Trouwzaal van het Lycklamahús in Beetsterzwaag. Ze stonden zij stil bij de oorlog en de missies van deze veteranen, die destijds uitgezonden werden naar Indonesië of naar Nieuw-Guinea.

 • Raad Opsterland wil Ellen van Selm graag behouden als burgemeester

  De gemeenteraad van Opsterland heeft op 25 augustus 2020 besloten om Ellen van Selm bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Opsterland. In december van dit jaar loopt de benoemingstermijn van Ellen van Selm af. De burgemeester kan herbenoemd worden.

 • Commissaris van de Koning bezoekt Opsterland

  Dat Opsterland barst van de vitaliteit lieten we vandaag vol trots en enthousiasme zien aan de Commissaris van de Koning.

 • Testperiode openbare verlichting

  Het is belangrijk dat de openbare verlichting aan en uit blijft schakelen. Daarom wordt door Liander momenteel in heel Fryslân een aantal testperiodes uitgevoerd.

 • Rook- en stookbeleid blijft van kracht

  De aanhoudende hitte in combinatie met de huidige droogte zorgt voor een extra groot risico op natuurbrand. In Opsterland gold vanaf donderdag 9 april 2020 een rook- en stookverbod in de bossen en natuurterreinen.

 • Boa’s controleren digitaal op parkeren blauwe zones

  Voor het toezicht op de blauwe parkeerzones gebruiken de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Opsterland sinds kort digitale apparatuur. Ook de boa’s in Oost- en Weststellingwerf controleren sinds kort digitaal. Op deze manier kunnen ze sneller en efficiënter controleren of alle parkeerders de blauwe parkeerschijf goed gebruiken.

 • Uitspraak Raad van State inzake proefboring Nij Beets biedt perspectief voor de gemeente Opsterland

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt vandaag dat de gemeente Opsterland de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten ten behoeve van proefboringen in Nij Beets mocht beoordelen. Het bedrijf Vermilion Energy Nederland diende deze aanvraag in. De gemeente is verheugd dat de Raad van State oordeelde dat de juiste procedure is toegepast.

 • Rijk en regio investeren € 30 miljoen in Regio Deal Zuidoost Friesland

  De regio is blij dat vandaag de Minister van LNV, Carola Schouten, bekend heeft gemaakt dat de Regio Deal Zuidoost Friesland is gesloten en het Rijk € 15 miljoen investeert. De overheden in de regio verdubbelen dit bedrag. De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip worden de dorpen en het unieke landschap nog sterker gemaakt. Zo blijft Zuidoost Friesland een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

 • Uitgestelde lintjesregen vandaag

  Vanmorgen vond de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen plaats. De zes inwoners uit onze gemeente die dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag een lintje toegekend kregen, werden vandaag door burgemeester Ellen van Selm ontvangen in het Lycklamahûs.

 • Donderdag 2 juli: landelijke actiedag #gemeenteninnood

  Bijna alle Nederlandse gemeenten kampen met forse financiële tekorten. Als het Rijk niet over de brug komt, dreigt afbraak van voorzieningen en forse verhoging van lokale lasten. Donderdag 2 juli is de landelijke actiedag van #gemeenteninnood, waarbij zowel digitaal als fysiek in Den Haag aandacht wordt gevraagd voor de nijpende financiële situatie van vele gemeenten.

 • Sanitaire voorzieningen weer open op campings en vakantieparken

  Vanaf maandag 15 juni mogen de gemeenschappelijke was-, toilet- en douchegelegenheden op campings, vakantie- en recreatieparken, kampeerterreinen en jachthavens weer gebruikt worden.

 • Eikenprocessierupsen in Opsterland gezien?

  Mocht u eikenprocessierupsen tegenkomen, dan kunt u dit via de MijnGemeente App melden. Omschrijf zo duidelijk mogelijk de locatie. Ons eigen eikenprocessierupsenteam zorgt ervoor dat de nesten zo snel mogelijk worden verwijderd.

 • Help ons met het verbeteren van de digitale dienstverlening

  Was u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde en heeft u hiertegen een bezwaar ingediend? Wij zijn benieuwd hoe u onze dienstverlening heeft ervaren, zodat wij deze waar mogelijk kunnen verbeteren.

 • Grote brand bij ThermoNoord in Gorredijk

  In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 mei 2020 woedde een grote brand bij het bedrijf ThermoNoord aan de Wetterwille in Gorredijk. Een groot aantal lege afvalcontainers vatte vlam en er was hevige rookontwikkeling. Daarom werd een NL-Alert afgegeven en moesten enkele woningen in de buurt geëvacueerd worden. Niemand raakte gewond. De geëvacueerde inwoners konden gelukkig vrij snel weer terug naar huis. Burgemeester Ellen van Selm bezocht vannacht de locatie van de brand.

 • Herziening richtlijnen speeltuinbeleid

  De gemeente Opsterland heeft de richtlijnen voor het speeltuinenbeleid vernieuwd. Dat was nodig omdat het huidige beleid dateert uit 2005 en verouderd is. Gevolg van de nieuwe richtlijnen is dat alle nieuwe speeltuinen vanaf dit jaar al rookvrij zijn en er duidelijkheid is voor het oprichten en beheren van nieuwe speeltuinen.

 • Pleziervaart Polderhoofdkanaal vanaf 15 mei 2020

  Het Polderhoofdkanaal is vanaf 15 mei open net als de Turfroute. Het vaarseizoen is van 15 mei tot en met 15 september. De openingstijden van het Polderhoofdkanaal zijn van 09.30 tot 16.30 uur. Het Polderhoofdkanaal is 7 dagen in de week bevaarbaar. Maakt u ook gebruik van de turfroute, dan worden alleen in juli en augustus ook op zondag de bruggen en sluizen bediend. Voorlopig zijn vanwege de coronamaatregelen de sanitaire voorzieningen in Nij Beets gesloten.

 • Videoboodschap burgemeester Ellen van Selm

  Herdenken en vieren in Opsterland. Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we dit jaar in Opsterland niet samen op één plek zoals gebruikelijk. Daarom spreekt burgemeester Ellen van Selm inwoners en nabestaanden toe met deze online toespraak.

 • Opsterland feliciteert zes inwoners met Koninklijke onderscheiding

  Vanmorgen bezocht burgemeester Ellen van Selm zes inwoners in de gemeente Opsterland. Het bezoek had een bijzondere reden, want de burgemeester feliciteerde hen met de toegekende Koninklijke onderscheiding en overhandigde -op gepaste afstand- een boeket bloemen en een brief. Daarin valt te lezen dat de officiële uitreiking van de onderscheidingen, de lintjesregen, op een later moment plaatsvindt.

 • Felicitaties aan huis voor genaturaliseerde Opsterlanders

  Zeven Opsterlanders legden de verklaring van verbondenheid af en werden Nederlander. Vanwege de coronamaatregelen missen we de feestelijke ceremonie nu. Daarom bracht burgemeester Ellen van Selm vandaag de felicitaties aan de deur in Beetsterzwaag, Gorredijk, Tijnje en Ureterp.

 • Nederlandse en Friese vlag wapperen op 15 april in Opsterland

  Op woensdag 15 april is het precies 75 jaar geleden dat het grootste deel van Fryslân werd bevrijd en hier een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om die reden heeft Gemeente Opsterland besloten om, naast het gebruikelijke vlagvertoon op 4 en 5 mei, ook op 15 april de vlag te hijsen.

 • Roken en stoken in de natuur verboden vanaf 9 april 2020

  De weersverwachting in combinatie met de huidige droogte zorgt voor een extra groot risico op natuurbrand. In Opsterland geldt daarom vanaf donderdag 9 april 2020 een rook- en stookverbod in de bossen en natuurterreinen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

 • Meer biodiversiteit in Opsterland

  Een strak gemaaid gazon biedt minder voedsel- en schuilplekken voor dieren en insecten. Om deze reden gaan we vanaf dit voorjaar een aantal gazons in de dorpen minder frequent maaien. Ruim twintig hectare van de in totaal drieënnegentig hectare gazon (ongeveer 30 voetbalvelden) wordt als kruidenrijk grasland onderhouden.

 • Meeste grond Opsterland onder de PFAS-norm

  Opsterland heeft een bodemkwaliteitskaart met PFAS waarden vastgesteld. Met het vaststellen hiervan kan grondverzet in Opsterland weer zijn normale gang gaan. Er zijn nog drie locaties in Opsterland waar rekening moet worden gehouden met extra grondonderzoek tijdens grondverzet. Dit zijn industrielocaties waar men in het verleden met PFAS verdachte stoffen heeft gewerkt. Bij overig grondverzet kan de bodemkwaliteitskaart weer als vanouds worden gebruikt.

 • Zonneplan Opsterland kan worden vastgesteld

  In het Zonneplan staan de kaders voor het aanleggen van zonnevelden. Daarbij gaat het over de landschappelijke inpassing, de betrokkenheid van de omgeving en de financiële participatie. De gemeente volgt het provinciaal beleid en het manifest 'Zonneparken Noord- Nederland', dat door onder andere de noordelijke natuur- en milieufederaties is opgesteld.

 • OWO-gemeenten steunen samen ondernemers

  Ondernemers zitten in zwaar weer door de coronacrisis. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen nemen de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) maatregelen op het gebied van belastingen en heffingen om hun lokale ondernemers te ondersteunen.

 • Uitgifte laatste kavels in uitbreidingsplan Hege Kamp in Ureterp

  In het uitbreidingsplan Hege Kamp in Ureterp worden acht kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. De kavels liggen aan de westelijke buitenrand en hebben allemaal vrij uitzicht over de weilanden. Het zijn de laatste kavels in het plan die nog beschikbaar komen.

 • Raadsinformatiebijeenkomst 'Omgevingswet en gemeenteraad' gaat niet door

  Op maandag 16 maart 2020 staat de raadsinformatiebijeenkomst ‘Omgevingswet en gemeenteraad‘ gepland. Deze bijeenkomst gaat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door.

 • Gemeente Opsterland deelt nestkastjes uit tegen eikenprocessierups

  De gemeente Opsterland zet 200 nestkastjes in om meer koolmezen, pimpelmezen en andere soorten vogels aan te trekken. Deze vogels zijn nuttig in de strijd tegen de eikenprocessierups. Op vrijdag 28 februari overhandigde Maatwurk Ondersteuning het eerste nestkastje aan wethouder Libbe de Vries.

 • Coronavirus vastgesteld in Nederland

  Het coronavirus is sinds 27 februari 2020 vastgesteld in Nederland. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de kans op besmetting met het coronavirus.

 • Let op: uw gemeentelijke belastingaanslag komt eraan

  Op 29 februari 2020 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt de aanslag digitaal via MijnOverheid of per post.

 • € 15 miljoen voor Regio Deal Zuidoost Friesland

  De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân zijn opgetogen dat de ministerraad vandaag de regio Zuidoost Friesland heeft gekozen als één van de regio’s waarmee zij een Regio Deal wil sluiten. Het Rijk draagt € 15 miljoen bij aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland.

 • Gezamenlijk beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  De colleges van de drie OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben hun eerste gezamenlijke beleidsplan voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld. De drie gemeenten werken samen om de kwaliteit en klantgerichtheid te verbeteren en de kosten en kwetsbaarheid te verminderen. Het nieuwe beleid helpt om dit nog beter te doen.

 • Lintje voor zeven brandweerlieden in Opsterland

  Zeven brandweerlieden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ellen van Selm heeft hen donderdagavond 30 januari 2020 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

 • Welkom nieuwe Nederlanders!

  Donderdag 30 januari 2020 vond er in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag een naturalisatieceremonie plaats. Een feestelijke gebeurtenis! Zeven personen kregen van burgemeester Ellen van Selm het officiële certificaat van het Nederlanderschap.

 • Kinderen nemen raadzaal in Opsterland over!

  Kinderen uit de hoogste groepen van acht basisscholen in Opsterland nemen van 3 tot en met 7 februari de raadzaal in het gemeentehuis in Beetsterzwaag over. Op uitnodiging van de gemeenteraad van Opsterland mogen zij ervaren hoe een gemeenteraad werkt en spelen ze het interactieve kinderraadspel Democracity. In dit spel bouwen zij zelf een stad en kiezen welke gebouwen en voorzieningen in de stad moeten komen.

 • Aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd

  Onlangs zijn de aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd aan alle logiesverstrekkers die bij de gemeente bekend zijn. Hierop moet de omzet die men heeft gehad over het belastingjaar 2019 ingevuld worden. Op basis van de aangifte wordt er in mei 2020 een aanslag toeristenbelasting opgelegd.

 • Fietsen steeds belangrijker in zuidoost Friesland

  De vijf zuidoostelijke gemeenten in Friesland hebben gezamenlijk plannen uitgewerkt om fietsen in de regio aantrekkelijker te maken. Speerpunten hierin zijn het verbeteren van bestaande fietsroutes en het aanleggen van meer fietspaden. De meest opvallende ambitie is de realisatie van een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Met de aanpassingen worden belangrijke locaties, bijvoorbeeld werk-, onderwijs- en OV-locaties, beter met elkaar verbonden.

 • Nieuwjaarstoespraak 2020

  Op maandag 6 januari 2020 vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Lees hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm.

 • Buitendienst Opsterland verwijdert ook in 2020 nesten eikenprocessierups zelf

  Afgelopen jaar hebben veel inwoners van de gemeente Opsterland te maken gehad met de eikenprocessierups. Dit komt doordat het aantal rupsen in 2019 is vertienvoudigd ten opzichte van 2018. Om snel en efficiënt te kunnen reageren op gemelde nesten, heeft de gemeente er in juli 2019 voor gekozen de bestrijding in eigen beheer te nemen. Dit heeft zoveel voordelen dat de gemeente heeft besloten ook volgend jaar de nesten te laten verwijderen door de buitendienst.

 • Zuidoost Friesland vraagt € 25 miljoen voor Regio Deal

  Het Rijk wil Regio Deals sluiten om in regio’s de brede welvaart te versterken. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen een voorstel ingediend voor een
  ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’.

 • Het Lycklamahûs kleurt oranje

  Gemeente Opsterland zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november het Lycklamahûs oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld.

 • Uitvoeringsplan Energietransitie en Zonneplan Opsterland aan raad voorgelegd

  Gemeente Opsterland heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om hier invulling aan te geven, is er in opdracht van de gemeenteraad gewerkt aan het Uitvoeringsplan Energietransitie en aan het Zonneplan Opsterland. Beide plannen worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd.

 • Fairtrade certificaten uitgereikt in Ureterp

  Op dinsdagochtend 29 oktober, tijdens de landelijke Fairtradeweek, zijn in Ureterp zes certificaten uitgereikt aan bedrijven en organisaties die kiezen voor Fairtrade producten. Met deze uitreiking is het aantal deelnemers dat eerlijke producten aanbiedt in de Fairtrade gemeente Opsterland weer uitgebreid.

 • Onderzoek Jeugdwet en Wmo laat positieve resultaten zien

  De tevredenheid van Wmo- en Jeugdzorg-cliënten over het contact met de gemeente, de kwaliteit en het effect van de zorg die zij hebben ontvangen is toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. Het onderzoek over 2018 is uitgevoerd onder 324 Wmo-cliënten en 30 jongeren en 63 ouders van jongeren die jeugdhulp ontvangen in gemeente Opsterland en vindt elk jaar plaats.

 • Doe mee met Kern met Pit!

  Wilt u ook graag een buurtmoestuin, een speeltuin of een kunstproject in uw wijk opzetten? Of heeft u een ander idee voor uw buurt? Dan is het nu tijd voor actie!

 • Warme ontvangst nieuwe inwoners Opsterland

  Zaterdagmiddag 5 oktober 2019 vond er in het gemeentehuis in Beetsterzwaag een bijeenkomst plaats voor nieuwe inwoners van Opsterland. Het was een geslaagde middag!

 • Terugblik bestrijding eikenprocessierups

  De afgelopen maanden zijn de mannen van de Buitendienst druk geweest met het bestrijden van de eikenprocessierups. Er zijn 1400 nesten met de nodige zorgvuldigheid verwijderd, dankzij opgedane kennis en ervaring. De rupsenbestrijder van onze Buitendienst laat zien wat er zoal in zijn bus ligt #Tetrischallenge

 • Opsterland hijst vlag voor Global Goals

  Woensdag 25 september hees wethouder Rob Jonkman de Global vlag. Door het hijsen van de vlag laat gemeente Opsterland zien dat ook wij ons inzetten om de Global Goals te realiseren.

 • Wethouders zetten groene voetafdruk in nieuw betonfietspad Gorredijk

  Op vrijdag 30 augustus stonden wethouders Rob Jonkman en Libbe de Vries met hun blote voeten in het beton van het nieuwe fietspad in Gorredijk. Samen met Gert Brunink, directeur van aannemer Schagen Infra, lieten ze symbolisch een groene afdruk achter in het duurzame betonfietspad naast de bestaande toegangsweg van en naar de wijk Loevestein.

 • Nieuwe gemeentesecretaris Marjan van der Weij begonnen in Opsterland

  Vandaag is onze nieuwe gemeentesecretaris Marjan van der Weij begonnen. Na een warm welkom kon zij aan haar eerste werkdag beginnen.

 • Opsterland sluit zich aan bij 100% zwerfafvalvrij Friesland

  In de gemeente Opsterland ruimen diverse Himmelploegen en vrijwilligers zwerfafval op. De vrijwilligers zetten zich in om de leefomgeving van onze inwoners schoon te houden. Ze zorgen er ook voor dat bezoekers kunnen genieten van een zwerfafvalvrije natuur. Naast deze vrijwillige inzet sluit de gemeente Opsterland zich ook aan bij de campagne '100% zwerfafvalvrij Friesland'. Op dinsdag 30 juli 2019 vond de officiële aftrap hiervoor plaats.

 • Zomervakantie: geef inbrekers geen kans!

  De zomerperiode is een tijd waarin veel inbrekers toeslaan. U bent vaker van huis of laat uw deuren en/of ramen openstaan. Wees daarom alert en gebruik de volgende tips:

 • Bestrijding eikenprocessierups nu ook in eigen beheer

  In 2019 is het aantal eikenprocessierupsnesten toegenomen in onze gemeente. De brandharen van de eikenprocessierups zorgen voor vervelende gezondheidsklachten, zoals jeuk en rode bultjes. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk om zoveel en zo snel mogelijk nesten op te ruimen.

 • De bestrijding van de eikenprocessierups in Opsterland

  De gemeente werkt hard aan de bestrijding van de eikenprocessierups. We zijn hierover in gesprek met gespecialiseerde bedrijven. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de bestrijding in eigen beheer te nemen, zodat we sneller kunnen reageren op binnenkomende meldingen van nesten. Vorige week zijn al verschillende nesten opgeruimd en hier blijven we de komende weken hard aan werken.

 • Omrin en gemeente blijven inzetten op betere afvalscheiding

  ‘Word ook een Afvaltopper!’ Met deze kreet heeft Omrin samen met een groot aantal gemeenten in Friesland en Groningen een nieuwe insteek gekozen voor de campagne ‘Samen halen we alles eruit’. De campagne wordt ingezet om de bewustwording bij alle inwoners te vergroten om huishoudelijk afval goed te scheiden.

 • Marjan van der Weij nieuwe gemeentesecretaris Opsterland

  Marjan van der Weij is per 1 september 2019 benoemd als gemeentesecretaris van Opsterland. Van der Weij is op dit moment Directeur Concernstaf bij de gemeente Groningen met in haar portefeuille onder meer het gebiedsgerichter maken van de organisatie en openbare orde en veiligheid. Met de benoeming van Marjan van der Weij heeft de gemeente Opsterland een kundig gemeentesecretaris in huis met veel gemeentelijke ervaring die daarnaast zorgt voor verbinding met de samenleving en externe partners.

 • CBS De Opdracht in Ureterp benoemd tot Zonneschool

  Op dinsdag 18 juni 2019 was het feest op CBS De Opdracht in Ureterp. De school heeft 158 zonnepanelen laten plaatsen naar aanleiding van het Zonnescholen-project. Dinsdagmiddag werden de zonnepanelen feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Rob Jonkman sprak zijn trots uit en overhandigde het Zonnescholen-bordje aan de leerlingenraad: De Opdracht is nu een echte Zonneschool! Ook het schoolkoor, schoolorkest en de voetbalteam werden in het zonnetje gezet.

 • Voordelig onafhankelijk en duurzaam energieadvies voor uw bedrijfspand? Doe dan mee aan het project Energie voor MKB

  De provincie Fryslân en de gemeente Opsterland starten een uniek duurzaamheidsproject voor het MKB in de gemeente. Wilt u tot wel 60% energie besparen of uw eigen energie opwekken in uw bedrijfspand? Doe dan mee aan het project Energie voor MKB! U krijgt een complete energiescan van uw bedrijfspand en een actieplan om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn. De provincie Fryslân en uw gemeente betalen meer dan de helft van de kosten. U heeft zo de mogelijkheid om met een kleine eigen bijdrage dit energieadvies te ontvangen.

 • Gemeenten op de bres voor meer geld Jeugdzorg

  Donderdagochtend 13 juni 2019 boden de bestuurders van de gemeenten Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Assen, Heerenveen en Weststellingwerf namens 140 gemeenten een petitie aan de Tweede Kamer aan. Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) nam de petitie in ontvangst.

 • Opsterland sluit het jaar 2018 met een structureel tekort af

  De jaarrekening 2018 sluit met een structureel negatief resultaat van € 2,9 miljoen. Het structurele tekort over 2018 is € 2,9 miljoen. Dit nadeel werd deels gecompenseerd door eenmalige meevallers van totaal € 2,6 miljoen. Daarnaast werd € 2,8 miljoen aan de algemene reserve onttrokken.

 • Ontwikkelagenda's inclusieve samenleving, leefbaarheid en duurzaamheid afgerond

  Het coalitieakkoord 2018-2022 “Brêge nei de takomst” berust op drie pijlers: inclusieve samenleving, leefbaarheid en duurzaamheid. Afgesproken is om deze pijlers verder uit te werken in ontwikkelagenda’s. In de ontwikkelagenda’s staat beschreven wat de gemeente in deze coalitieperiode gaat doen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat inwoners zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig zijn, dat Opsterland een aantrekkelijke leefomgeving biedt en dat Opsterland energieneutraal is in 2035.

 • Focus op kindcentrum in 2021 vlakbij V.V. De Sweach

  Het onderwijs wil de deuren van het nieuwe kindcentrum vlakbij V.V. De Sweach in Beetsterzwaag in 2021 openen. Zij zien mogelijkheden om het gebouw te delen met een kinderopvang. Andere organisaties in de omgeving willen samenwerken. Daarvoor is het niet noodzakelijk om in één gebouw te zitten.

 • Petitie voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Kabinet over de tekorten bij de gemeentelijke jeugdhulp

  Vrijwel alle gemeenten hebben te maken met structurele tekorten op de jeugdhulp.

 • Toename in vraag naar jeugdhulp, ook op het platteland - VNG trekt aan de bel: er is meer geld

  Deze week zijn de onderzoeken Jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG heeft afgesproken, naar buiten gekomen. Daaruit blijkt een toename van het aantal jongeren in de jeugdhulp en financiële tekorten bij de uitvoerende gemeenten. Voor meer structureel geld is de VNG in gesprek met het Rijk. De grootschalige plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, herkennen deze problematiek en ondersteunen daarom de inzet van de VNG.

 • Week van de Gezonde Jeugd

  Maandagochtend 11 maart vond de officiële aftrap van de Week voor de Gezonde Jeugd plaats op Basisschool De Treffer in Gorredijk.

 • Enquête veiligheidsbeleid

  In de periode van 10 december tot en met 21 december 2018 heeft de enquête over het veiligheidsbeleid van de gemeente Opsterland online gestaan. 226 inwoners hebben de enquête ingevuld.

 • Nieuwbouw MFA Gorredijk wordt energieneutraal

  In december 2018 heeft de stuurgroep van de multifunctionele accommodatie (MFA) Gorredijk het voorlopig ontwerp vastgesteld van de MFA. Op 22 januari is dit ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad. De Burgemeester Harmsma School (BHS) is in dit voorlopig ontwerp nog niet opgenomen, omdat de school zich door de leerlingenprognoses herbezint op de uitgangspunten voor hun gebouwdeel.

 • Nationale Naturalisatiedag

  15 december was het Nationale Naturalisatiedag en Koninkrijksdag. Dit jaar viel deze dag op een zaterdag, daarom vond op maandag 17 december de ceremoniële bijeenkomst plaats.

 • Leefbaarheidsonderzoek levert schat aan inzichten op

  Donderdag 29 november 2018 presenteren de P10 en Wageningen University & Research de resultaten van het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’. Een van de conclusies is dat dorpen heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de verduurzaming van ons land.

 • Samen werken aan een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal Opsterland

  Op woensdag 22 november is er in De Skâns in Gorredijk intensief gesproken over de toekomst van de gemeente Opsterland. Rond de zestig inwoners hebben meegepraat over de thema's duurzaamheid, leefbaarheid en de inclusieve samenleving.

 • Buitengebied Opsterland krijgt glasvezel

  Fantastisch nieuws voor de gemeente Opsterland: Het buitengebied krijgt glasvezel! De deelnamedrempel van 60% is 19 november j.l. ruimschoots overschreden. Maar liefst 74% van de betrokkenen heeft zich voor deze sluitingsdatum aangemeld voor een glasvezelabonnement bij Kabelnoord.

 • Nieuwe leerlingenprognoses en duurzaamheidseisen hebben invloed op MFA Gorredijk

  Het college heeft de Opsterlandse gemeenteraad met een brief geïnformeerd over ontwikkelingen in relatie tot de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk. Het college en de MFA-partners vinden het van belang de uitgangspunten voor de MFA Gorredijk bij te stellen op basis van de nieuwste leerlingenprognoses en nieuwe landelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft invloed op het ontwerp, de planning en de financiën van het project. Het college geeft aan de komende maanden nauw samen te werken met de MFA-partners en de architect om de nieuwe uitgangspunten te bepalen.

 • Openingstijden politiebureau Drachten gewijzigd

  Per 1 december 2018 wijzigen de openingstijden van het politiebureau aan het Moleneind te Drachten.

 • Wethouder op bezoek bij pleeggezin in Ureterp, supergewone mensen van onschatbare waarde!

  In de gemeente Opsterland zijn een kleine 60 pleeggezinnen die van onschatbare waarde zijn voor veel kinderen. Wethouder Libbe de Vries bezocht vandaag het pleeggezin van de familie Brakke in Ureterp om van hen te horen wat het pleegouderschap inhoudt. Het is de Week van de Pleegzorg en gemeente Opsterland verrast daarom alle pleeggezinnen in de gemeente met een boeket bloemen. Hiermee spreekt de wethouder zijn dank en waardering uit voor deze families die hun hart en huis openstellen voor kinderen die geen veilig thuis hebben.

 • Winkelend publiek Beetsterzwaag krijgt meer tijd voor inkopen

  Bezoekers van Beetsterzwaag kunnen binnen de blauwe zone in het vervolg twee uur parkeren in plaats van één uur. Dit parkeerbesluit is één van de maatregelen om de parkeersituatie in Beetsterzwaag te verbeteren.

 • Opsterland gaat voor duurzame, inclusieve en leefbare dorpen

  De gemeente Opsterland laat een begroting 2019 zien met een meerjarig positief beeld. Uit de begroting blijkt dat Opsterland haar financiële positie optimaal inzet, al is de toekomst niet zonder zorgen. De begroting is structureel sluitend.

 • Brug en sluis in Polderhoofdkanaal ter hoogte van Nij Beets tijdelijk handmatig bediend

  De brug/sluis ter hoogte van Nij Beets is op dit moment storingsgevoelig. Om te voorkomen dat boottoeristen hier hinder van ondervinden worden vanaf maandag de brug en sluis tijdelijk handmatig bediend.

 • Opsterland in top 5 van op tijd betalende Friese gemeenten

  De OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland staan opnieuw in de top 5 van tijdig en snel betalende gemeenten van Friesland. Elk jaar worden gemeenten gevraagd hun gegevens openbaar te maken aan het Ministerie van Economische Zaken via de jaarlijkse Monitor Betaaltermijnen Overheid.

 • Locatiestudie levert drie geschikte locaties op voor brede school in Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag worden de gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer vervangen door een brede schoolgebouw. Voor dit brede schoolgebouw wordt een locatie voor gezocht. De reacties van inwoners op mogelijke locaties op het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag zijn verzameld. Axon Adviseurs leverde begin juni de resultaten op van het onafhankelijke locatieonderzoek. Hieruit blijken de locaties C.B.S. De Paedwizer, O.D.S. De Trime en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach geschikt voor het bouwen van een brede school.

 • Een erepenning voor Wietze Kooistra

  Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving voormalig wethouder Wietze Kooistra de erepenning van Opsterland vanwege zijn uitzonderlijke bestuurlijke verdiensten voor de gemeente Opsterland. Burgemeester Ellen van Selm reikte de erepenning uit namens het gemeentebestuur van Opsterland.

 • Nieuwe leden voor Dagelijks Bestuur P10

  Tijdens de jaarlijkse zomersessie van de P10 heeft het Algemeen Bestuur (AB) vandaag in de gemeente Bronckhorst vier nieuwe leden gekozen voor het Dagelijks Bestuur (DB). Het gaat om de wethouders Harry Scholten, Theo Meskers, Paul Sanders en Jack Werkman. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de gemeenten Hof van Twente, Hollands Kroon, Peel en Maas en Sluis. Zij brengen ieder een enorme schat aan kennis, ervaring en netwerk mee én de gedrevenheid om vanuit P10-verband te werken aan vraagstukken en oplossingen van het platteland.

 • Opsterland sluit 2017 af met een positief resultaat

  De jaarrekening 2017 sluit voor de gemeente Opsterland met een positief resultaat van € 2,6 miljoen.

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  Maandag 11 juni zijn tijdens de raadsvergadering Libbe de Vries (PvdA), Rob Jonkman (ChristenUnie) en Anko Postma (Opsterlands Belang) benoemd tot wethouder van de gemeente Opsterland.

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  Met de titel “Brêge nei de takomst” presenteren de partijen Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

 • Snelle verbinding door glasvezelnetwerk bedrijventerreinen Gorredijk

  Een groot deel van de bedrijven op de bedrijventerreinen in Gorredijk zijn vorig jaar aangesloten op het glasvezelnetwerk en profiteren nu van de voordelen van werken met een veel snellere verbinding.

 • Drie inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op woensdag 16 mei 2018 zijn drie inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders die een aantal keer per jaar plaatsvindt.

 • Lintjesregen: vier onderscheidingen in Opsterland

  Donderdag 26 april 2018, traditioneel de dag voor Koningsdag, regende het lintjes in Opsterland. Vier inwoners ontvingen uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

 • Bromfietsers op rijbaan in plaats van fietspad

  Het wordt met ingang van 18 april 2018 voor bromfietsers verplicht om op de gemeentelijke wegen rondom de N381 de rijbaan te gebruiken in plaats van het fietspad. Dit gebeurt vanwege veiligheidsoverwegingen.

 • Pleziervaart Polderhoofdkanaal vanaf 15 mei 2018

  Uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat dit jaar de ecologische waarden in het Polderhoofdkanaal zijn verbeterd. Ook in de compensatiegebieden is een vooruitgang te zien.

 • Afscheid raadsleden tijdens bijzondere raadsvergadering

  Maandag 26 maart namen acht raadsleden afscheid van de gemeenteraad van gemeente Opsterland. Een aantal raadsleden had van tevoren aangegeven niet door te gaan, anderen zijn niet herkozen.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum

  Woensdag 21 maart 2018 ging Opsterland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Hieronder leest u de definitieve uitslag.

 • Verzwakte bomen Gerdyksterwei en Sweachsterwei op stam gezet

  De gemeente heeft tijdens snoeiwerkzaamheden geconstateerd dat meerdere eiken- en beukenbomen aan de Gerdyksterwei en Sweachsterwei verzwakt en gevaarlijk bleken te zijn voor de omgeving. Uit veiligheidsoverwegingen zijn deze bomen op stam gezet. Volgens het protocol is er voorafgaand aan het op stam zetten een flora en fauna check geweest. Deze week worden de werkzaamheden afgerond.

 • Opsterland verlaagt optievergoeding bouwkavels woningen

  Jaarlijks worden alle grondprijzen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Met als doel de prijzen en de methoden van berekening transparant en overzichtelijk te maken voor de kopers.

 • Nieuwe formule bibliotheek Beetsterzwaag

  De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân en De Buorskip Beetsterzwaag gaan het Biebpunt Beetsterzwaag uitbreiden naar een meer volwaardige bibliotheekvestiging. Dit houdt in dat de bibliotheek vaker en langer open is en dat er net als in Gorredijk en Ureterp cursussen, activiteiten en dienstverlening aangeboden worden.

 • Tijnje start met ontwerp MFA

  De gemeenteraad heeft twee jaar geleden ingestemd met het pilotproject multifunctionele accommodatie (MFA) Tijnje. Een uniek project waar het dorp zelf de mogelijkheid heeft gekregen om onderzoek te doen naar het realiseren van een MFA. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol.

 • Opsterland sluit aan bij de Statiegeldalliantie en de Vereniging Circulair Friesland

  Er belanden nog veel te veel verpakkingen naast de vuilnisbak. Daarom sluit de gemeente Opsterland zich aan bij de Statiegeldalliantie, die oproept om statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. Door ook aan te sluiten bij de Vereniging Circulair Friesland geeft de gemeente een sterk signaal af, dat zij samen met de Friese overheden en bedrijven verder wil werken aan een circulaire economie.

 • Buurtbemiddeling Opsterland - Mei elkoar, foar elkoar!

  In elke buurt kan het voorkomen dat buren zich ergeren aan het gedrag van een ander. En als mensen het niet uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Ook in de gemeente Opsterland komen burenruzies voor. Wanneer er conflicten tussen buurtbewoners ontstaan, is buurtbemiddeling een mogelijkheid om er uit te komen. De gemeente Opsterland, de politie en de woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland starten een proef met buurtbemiddeling.

 • College van B&W en het MT steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

  Vandaag 9 maart en morgen 10 maart is het NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook het college van B&W van Opsterland en een aantal managementleden gingen vandaag aan de slag als vrijwilliger bij De Lijte, een woonzorgcentrum in Ureterp.

 • Voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraakpreventie en brandveiligheid in Gorredijk en Ureterp

  Op maandag 12 maart 2018 staan de preventietruck ‘Stop woninginbraken’ van de politie en de preventiecontainer van de brandweer aan de Loaijersstrjitte in Gorredijk, bij MFC De Skâns. Op maandag 19 maart 2018 staan ze in Ureterp aan De Telle 21, bij MFC De Wier. De voorlichtingsbijeenkomst vindt op beide dagen plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Politie, brandweer en gemeente geven inwoners advies en voorlichting over inbraakpreventie en brandveiligheid.

 • Gemeente Opsterland sluit aan op de Berichtenbox van MijnOverheid

  Inwoners van de gemeente Opsterland kunnen vanaf nu post van de gemeente digitaal ontvangen in de persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. De gemeente biedt eerst de gemeentelijke belastingaanslag via MijnOverheid aan. Later wordt dit uitgebreid met bijvoorbeeld meldingen over het verlopen van een reisdocument of rijbewijs.

 • Vrijwilligersgroep Home-Start weer gegroeid

  Op 1 september 2017 startte het project Home-Start in Zuidoost- en Zuidwest-Friesland. Bij Home-Start zetten vrijwilligers zich in om jonge gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. Woensdag 21 februari ontvingen 9 nieuwe vrijwilligers in Wolvega het certificaat voor deelname aan de voorbereidingscursus uit handen van wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf. Inmiddels zijn er 20 vrijwilligers actief in Oost-, Weststellingwerf en Opsterland.

 • Opsterland krijgt één adviesraad voor het sociale domein

  In Opsterland gaan de Wmo-adviesraad en de CUMO (Cliëntenraad voor uitkeringsgerechten en minima Opsterland) samen verder als Adviesraad Sociaal Domein Opsterland. Beide organen adviseren het college van B en W over vraagstukken in het sociale domein. Tot voor kort bepaalde de wettelijke oorsprong van het vraagstuk welke raad aan het college advies uitbracht. Het college van B en W heeft voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein een convenant vastgesteld.

 • Fûgelhelling ontvangt extra geld van gemeente Opsterland

  Gemeente Opsterland roept alle Friese en Groninger gemeenten, evenals de beide provinciebesturen, op jaarlijks een structurele financiële bijdrage te geven aan Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling. Zij geeft zelf het goede voorbeeld door in 2018 naast de jaarlijkse bijdrage van € 4.000 een extra financiële bijdrage te geven van € 5.000.

 • Gemeente Opsterland chat met jongeren

  De gemeente Opsterland maakt zich er sterk voor jongeren structureel te betrekken bij beleidsontwikkelingen. Het is belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij beleid dat hen aangaat. De gemeente doet dit door met jongeren te chatten over onderwerpen die ze deels ook zelf aandragen. Door jongerenparticipatie in te zetten krijgt gemeente Opsterland een beter beeld van wat jongeren nodig hebben in hun leefomgeving. Zo kan er veel effectiever beleid worden gemaakt en wordt draagvlak gecreëerd.

 • Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor

  Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking krijgt u zoals gewoonlijk van ons.

 • Opsterlanders praten mee over leefbaarheid!

  De gemeente Opsterland en Plaatselijke Belangen hebben het startschot gegeven voor de vijfde ronde van de Dorpsspiegels. De Dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe inwoners de leefomgeving in hun dorp ervaren. Zo gebruikt de gemeente de informatie om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook Plaatselijk Belang gebruikt deze informatie om in overleg met dorpsbewoners maatregelen voor het dorp te formuleren.

 • Locatieonderzoek vier locaties Brede School in het kader van Kansen voor Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag willen basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één Brede School. Voor deze scholen, School Lyndensteyn, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland is dit aanleiding om samen vier locaties voor de Brede School te verkennen. Het gaat hierbij om de huidige locaties van de basisscholen, een locatie nabij School Lyndensteyn en het terrein van voetbalvereniging De Sweach.

 • MFA Gorredijk: partners en college zetten in op centrummodel

  Maandag 18 december 2017 staat de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk op de agenda van de gemeenteraad van Opsterland. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een scenario waarbij de gebouwen naast elkaar worden gepositioneerd: het zogenaamde centrummodel. Zoals de raad heeft gevraagd zijn er meerdere scenario’s, met financiële onderbouwingen, uitgewerkt.

 • Plezierig wonen in Opsterland

  Met dit uitgangspunt hebben Elkien, WoonFriesland, Huurdersvereniging De Bewonersraad en Opsterland de raamovereenkomst Wonen afgesloten. In de overeenkomst staan afspraken over thema's die voor de inwoners van Opsterland belangrijk zijn. Opsterland staat bekend als een gemeente waar het prettig en betaalbaar wonen is en dat willen de partijen ook in de toekomst zo houden. De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisatie zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.

 • Gemeente Opsterland en de drie decentralisaties

  Na bijna drie jaar hard werken concludeert gemeente Opsterland dat de invoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet naar tevredenheid verloopt. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 een aantal grote taken overgeheveld naar gemeenten: de drie decentralisaties. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor werk en inkomen, jeugdzorg en de Wmo.

 • Friese gemeenten roepen inwoners op: ‘Laat zien wie de baas is!’

  Gemeentes in Friesland voeren gezamenlijk anti-helingcampagne

 • Een eigen boom voor honderdjarigen in Opsterland

  Burgers in Opsterland die honderd jaar worden krijgen een eigen fruitboom in de Doorgeeftuin. Mevrouw Liemburg-de Haan (8 januari 1917), mevrouw Akkerman (23 maart 1917), mevrouw Van Zwol-Boerstra (3 mei 1914) en mevrouw Bosma-Van der Dong (26 oktober 1917) zijn het afgelopen jaar 100 en 103 jaar geworden. Op donderdag 16 november om 14.00 uur plant burgemeester Ellen van Selm de bomen samen met mevrouw Bosma, mevrouw van Zwol en mevrouw Akkerman.