Bijtende honden: melden bij de politie

Soms nemen inwoners contact op met de gemeente met de mededeling dat hun hond gebeten is door een andere hond. Het klopt dat de gemeente uiteindelijk een ‘maatregel’ kan opleggen (bijvoorbeeld een muilkorfgebod), maar u gaat eerst naar de politie.

De gemeente Opsterland en de politie hebben afspraken gemaakt over hoe om te gaan met bijtende honden. Indien een hond een persoon of ander dier bijt, kan men hiervan melding doen bij de politie. De politie kan veelal niet meteen ingrijpen, afhankelijk van de ernst van het bijtincident, maar maakt hier wel melding van. Zo ontstaat een dossier. Afhankelijk van het dossier besluit de politie, meestal nadat er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden, dat de hond in aanmerking komt voor een maatregel. De politie vraagt de gemeente zo’n maatregel op te leggen en overhandigt daartoe het dossier aan de gemeente. Vanuit de gemeente kan dan een maatregel worden opgelegd.

Mocht u het slachtoffer zijn geworden van een bijtende hond, neemt u dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900 8844.