LIVEBLOG t/m 23 maart - Coronavirus in de gemeente Opsterland

Tot en met 12 maart 2020 hielden wij een liveblog bij over de coronasituatie in Opsterland. Inmiddels (t/m 23 maart) is daar veel informatie bijgekomen. Om het voor u overzichtelijk te houden, maakt dit liveblog plaats voor een speciale pagina over corona. Wij verwijzen u daarvoor graag naar www.opsterland.nl/corona.

Op de site van de GGD Fryslân en de site van het RIVM vindt u meer informatie over het coronavirus. Het Rode Kruis heeft een hulplijn opgestart voor als u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig heeft omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit. Het nummer is (070) 4455 888.

 


 

Maandag 23 maart 2020

 

Aangescherpte landelijke maatregelen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk voor meer informatie over de landelijke maatregelen op de website van het RIVM

Over de precieze gevolgen van deze maatregelen voor Opsterland hoort u later meer. 

 


Vrijdag 20 maart 2020

 

OWO-gemeenten steunen samen ondernemers

Ondernemers zitten in zwaar weer door de coronacrisis. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen nemen de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) maatregelen op het gebied van belastingen en heffingen om hun lokale ondernemers te ondersteunen. Lees meer hierover.

 

Wat een VLOP! Vlogserie voor jongeren

De schoolmaatschappelijk werkers op de BHS (Pieter-Wiebe en Roos), jongerenwerker Tessa en jeugdambassadeur José van Code Hans verzorgen voor de jongeren in onze gemeente de vlogserie 'Wat een VLOP'. Met deze vlogserie slepen ze de jeugd door deze bizarre coronatijd heen. Geen school, geen sport, maar wat dan wél? Volg de vlogserie op Facebook  voor leuke tips om deze weken door te komen. 

 

Complimenten aan iedereen die thuisonderwijs mogelijk maakt! 

Burgemeester Ellen van Selm en wethouder Libbe de Vries bezochten deze week een aantal scholen in de gemeente, waaronder School Loevestein. Ze kregen een kijkje achter de schermen en zagen met eigen ogen hoe hard er wordt gewerkt. De klaslokalen zijn vanwege de coronacrisis dan wel leeg, maar de docenten en andere medewerkers doen er alles aan om de leerlingen thuis van goed onderwijs te voorzien. Er worden lessen voorbereid, filmpjes opgenomen, vragen beantwoord via de chat. En dat is natuurlijk op alle scholen zo: overal zet iedereen zijn beste beentje voor om alles zoveel mogelijk door te laten gaan. Complimenten voor de leerkrachten én ouders die hun kinderen thuis helpen met hun schoolwerk. Bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Ga zo door! 

 

Voorlopig geen raadsvergaderingen en raadsbijeenkomsten in Opsterland

In verband met de coronamaatregelen zijn alle raadsvergaderingen en raadsbijeenkomsten tot en met maandag 6 april 2020 geannuleerd.

 


 

Donderdag 19 maart 2020

Geen bezoek meer voor bewoners van verpleeghuizen

Het kabinet heeft in een persconferentie eerder vanavond een nieuwe maatregel aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Bewoners van verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Ook ouderen in kleinschalige woonvormen moeten hun deuren sluiten voor bezoekers. De maatregel wordt genomen om bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Voor bewoners die stervende zijn, wordt een uitzondering gemaakt. De maatregel duurt zeker tot 6 april.

 

Mondkapjes voor huisartsen en ziekenhuis Nij Smellinghe

Soms levert een bezoekje aan de voorraadkelder iets op dat in deze tijden waardevoller is dan ooit. Wij vonden vanochtend ruim 2.000 mondkapjes in onze kelder en hebben deze gebracht waar ze heel hard nodig zijn: bij de huisartsen in onze gemeente en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Daar werden ze met grote dankbaarheid in ontvangst genomen!

Mondkapjes

 Nij Smellinghe

 

Flatten the curve

De strenge maatregelen die vanwege het coronavirus gelden, hebben één gemeenschappelijk doel: ‘flatten the curve’. De grafiek in onderstaande video laat zien waarom alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat héél veel mensen in één keer ziek worden. Als we in de coronacrisis onder deze streep blijven, blijft de boel beheersbaar. 

 


 

Dinsdag 17 maart 2020

 

Scholen, kinderopvang en gastouders open voor kinderen van ouders in de vitale beroepsgroepen

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus besloten de scholen en kinderopvang in ieder geval tot 6 april 2020 te sluiten. Voor kinderen waarvan tenminste één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, moet opvang beschikbaar blijven. In Opsterland zijn diverse scholen, kinderopvanglocaties en gastouders open voor de opvang van deze kinderen. Hierbij informeren we u over hoe dit werkt:

 • Scholen vangen eigen leerlingen op onder schooltijd.
 • Voor kinderen jonger dan 4 jaar en voor- en naschoolse opvang zijn er in Opsterland 13 kinderopvanglocaties open.
 • Deze locaties zijn sowieso open van 7.00 tot 19.00 uur en sommige locaties ook ’s avonds en ’s nachts.
 • Daarnaast bieden veel gastouders ook noodopvang. U kunt contact opnemen met uw eigen gastouder voor de opvang van uw kinderen.
 • Voor het aanvragen van kinderopvang neemt u als ouder zelf contact op met de betreffende kinderopvangorganisatie (zie ook: overzicht kinderopvanglocaties).
 • Maakte u eerder nog geen gebruik van kinderopvang? Ook dan kunt u zich melden bij één van de opvanglocaties.
 • Als u normaal kinderopvang heeft en kinderopvangtoeslag ontvangt, hoeft u niets te wijzigen. Ook niet als u extra uren opvang krijgt.
 • Heeft u normaal geen kinderopvang, dan hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor de opvang.
 • Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de kinderopvanglocatie of uw gastouder. Vragen over de financiering worden beantwoord door de Rijksoverheid. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

De scholen, kinderopvangorganisaties en gastouders leveren een ontzettend grote inspanning om kinderen van ouders met een vitaal beroep op te vangen. We willen hen hartelijk danken voor de inzet!

Meer informatie

 

 

 

Soarch foar elkoar > plaats uw bericht gratis in de krant

Soarch foar elkoarIn Opsterland zorgen we voor elkaar, zeker nu we middenin de coronacrisis zitten. Er zijn al heel veel mensen actief die hulp aanbieden en dat vinden we fantastisch. Ook de gemeente Opsterland doet natuurlijk van alles om te zorgen voor hulp en ondersteuning waar dat nodig is. Via onze website en social media houden we u op de hoogte. Maar we vertellen er ook over in de Sa!. Volgende week woensdag (25 maart 2020) plaatsen we een pagina 'Soarch foar elkoar'. Wilt u daarin een oproep kwijt omdat u hulp nodig hebt of hulp wilt bieden, dan kan dat. We stellen deze ruimte gratis ter beschikking. Lees meer hierover. 

 

Veiligheidsregio Fryslân stelt noodverordening vast

De Veiligheidsregio Fryslân heeft vandaag een noodverordening vastgesteld. Politie en de gemeente kunnen door de noodverordening gemakkelijker optreden als de maatregelen vanwege het coronavirus worden overtreden. De noodverordening geldt voor de maatregelen die eerder door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, zoals het organiseren van evenementen en samenkomsten van meer dan 100 personen en het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, coffeeshops en onderwijs. Mensen die zich niet aan de maatregelen houden, zijn strafbaar. U kunt de noodverordening hier downloaden (PDF).

 

Aangepaste dienstverlening vanwege coronacrisis

Op advies van de Rijksoverheid heeft de gemeente Opsterland besloten om haar medewerkers tot en met 6 april zoveel mogelijk te laten thuiswerken. De dienstverlening is daarom aangepast.

 • Publiekscentrum
  U kunt tijdens de reguliere openingstijden alleen nog voor spoedaanvragen bij het Publiekscentrum terecht. Dat kan alleen op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak (0512) 386 222. De deur van het gemeentehuis is dicht. Komt u op afspraak? Bel dan aan, dan openen wij de deur voor u. Zonder afspraak binnenlopen is dus niet meer mogelijk. Veel diensten van de gemeente zijn ook digitaal beschikbaar via onze website, bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel. Als uw bezoek niet noodzakelijk is dan willen we u vragen uw bezoek uit te stellen. Blijf thuis als u de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Gebiedsteam
  De loketten van het Gebiedsteam in Gorredijk en Ureterp zijn gesloten. Het loket in het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt voor een afspraak bellen naar (0512) 386 222.
 • Buitendienst
  Medewerkers van de buitendienst blijven hun werk waar mogelijk uitvoeren. Het kan iets langer duren voordat uw melding over de openbare ruimte wordt opgepakt, omdat er minder mensen werkzaam zijn. De Milieustraten in Gorredijk en Ureterp blijven open tijdens de normale openingstijden. Ook worden uw afvalcontainers gewoon geleegd. Houd ook het liveblog van Omrin in de gaten voor het laatste afvalinzamelingsnieuws. 

 

Ondersteuning ondernemers coronacrisis

Het coronavirus en de getroffen maatregelen hebben voor ondernemers gevolgen, en dat roept vragen op. Bekijk hier de crisistelefoonnummers waar u met vragen terechtkunt, belangrijke links en de regelingen voor ondernemers.

 


 

Maandag 16 maart 2020

Pas op: criminelen actiever

Ook criminelen en oplichters volgen het coronanieuws op de voet. Wees verstandig en trap niet in phishingmailtjes, nepbrieven, babbeltrucs en andere manieren van criminelen om aan uw geld te komen. Klik niet zomaar op links en wees kritisch op brieven die u ontvangt.

 


 

Zondag 15 maart 2020

 

Een bericht van burgemeester Ellen van Selm aan onze inwoners

Burgemeester Ellen van SelmBeste inwoners van Opsterland,

De maatregelen om het coronavirus in te dammen grijpen steeds meer in in ons sociale leven. Na de eerste besmetting van Friesland in Gorredijk komen er nu dagelijks meldingen van nieuwe besmettingen.

Afgelopen donderdag heeft onze premier Mark Rutte ingrijpende maatregelen benoemd om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Het zijn maatregelen die een grote invloed hebben op onze mienskip: sportverenigingen liggen stil, dorpshuizen en kerken sluiten hun deuren, bijeenkomsten en evenementen worden geannuleerd. Vanmiddag kregen we het bericht dat ook scholen, sportscholen en eet- en drinkgelegenheden sluiten tot 6 april.  Deze maatregelen zijn nodig om te zorgen dat de verdere verspreiding van het virus wordt beperkt. Dit alles heeft een grote impact op onze leefomgeving.

In Opsterland staat normaal gesproken ontmoeting in alle dorpen centraal. Samen een kopje koffie drinken in het dorpshuis, kinderen die elkaar ontmoeten bij de sportvereniging, de muziek of op school. Kerkgemeenschappen die elke zondag samenkomen. Dat is nu in deze tijd helaas even anders. Ik hoop echter dat u vormen vindt om ook in deze tijd contact te houden en iets voor elkaar te betekenen. Ik vraag u oog te blijven houden voor uw naasten. Neem geen onnodige risico’s, maar blijf wel omkijken naar elkaar.

Ik benadruk het belang van de uitvoering en naleving van de maatregelen. Nog niet alles is geheel duidelijk, maar dat wordt de komende tijd uitgewerkt. We volgen de actualiteit en informeren u wanneer dat nodig is,

Ellen van Selm, burgemeester van de gemeente Opsterland

 

Scholen, horeca en andere instellingen drie weken dicht, gepaste afstand bewaren

Zojuist kondigde het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aan vanwege de coronacrisis. Alle scholen en de kinderopvang gaan tot en met 6 april 2020 dicht. Wel wordt opvang geregeld voor kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten. Kijk voor de volledige lijst met cruciale beroepsgroepen op de website van de Rijksoverheid. Alle eet- en drinkgelegenheden gaan vanaf zondag 18.00 uur dicht tot en met 6 april. Dat geldt ook voor sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops. Verder wordt aan alle Nederlanders gevraagd om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. De richtlijn daarbij is ongeveer 1,5 meter.

 


 

Vrijdag 13 maart 2020 

 

Raadsinformatiebijeenkomst gaat niet door

Op maandag 16 maart 2020 staat de raadsinformatiebijeenkomst ‘Omgevingswet en gemeenteraad‘ gepland. Deze bijeenkomst gaat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door. 

 

Gemeentehuis gewoon open

Op advies van de Rijksoverheid heeft de gemeente Opsterland besloten om haar medewerkers tot en met 31 maart 2020 zoveel mogelijk thuis te laten werken. Het gemeentehuis in Beetsterzwaag is normaal geopend voor dienstverlening. De balies van het Publiekscentrum, Werk en Inkomen en het loket Gebiedsteam zijn open volgens de reguliere openingstijden. Omdat er minder mensen aan het werk zijn, kan het zijn dat u even moet wachten. Kunt u uw bezoek een paar weken uitstellen, doe dat dan. De dienstverlening buiten, zoals het inzamelen van afval en het onderhoud van groen, gaat gewoon door. Heeft u een afspraak voor iets anders? Deze afspraken gaan door, anders bellen we u.

 


 

Donderdag 12 maart 2020 

 

16.15 uur 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met de huisarts als je klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Kinderopvang blijft open.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart 2020.

 

10.00 uur

Op dit moment is er geen nieuws over het coronavirus in Opsterland. Als er nieuwe coronagevallen worden geconstateerd, leest u dat in dit liveblog. Ook als de maatregelen veranderen, melden wij dit op het liveblog. Daarnaast houden wij u via Facebook en Twitter op de hoogte. 


 

Dinsdag 10 maart 2020

18.30 uur

De berichtgeving via dit liveblog stopt hier voor vandaag. Mocht er morgen nieuwe informatie zijn, dan hoort u dat via dit liveblog en onze social mediakanalen. 

17.30 uur 

De 17-jarige zoon echtpaar uit Gorredijk is niet besmet met het coronavirus. 

13.30 uur

We krijgen veel telefoontjes met vragen over griepverschijnselen, risico's, de uitkomsten van het contactonderzoek en de maatregelen in het openbare leven. Voor algemene vragen over het coronavirus is een landelijk publieksnummer geopend: 0800-1351. Voor vragen over de eigen gezondheid: bel uw huisarts (ga niet langs!) of de GGD Fryslân op 088 22 99 222 (op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur). Op https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus vindt u bovendien veel informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Zodra er meer informatie bekend is over onder andere het contactonderzoek, leest u dat op dit liveblog. 

11.45 uur 

Bekijk hier de persconferentie deel 1 en 2

 

 

11.30 uur 

Dit is wat er tot nu toe bekend is over de coronabesmetting in Opsterland: 

 • Het virus is maandagavond 9 maart rond 19.00 uur geconstateerd in Gorredijk 
 • Het gaat om een echtpaar van rond de 50 jaar.
 • De man van het echtpaar heeft het virus buiten Friesland opgelopen op zijn werk. Hij had via het werk contact met een man uit Brabant die het virus bleek te hebben.
 • Het echtpaar maakt het goed: zij zijn aan de beterende hand.  
 • Er wordt contactonderzoek gedaan om te achterhalen met wie het echtpaar in contact is geweest. 
 • Het echtpaar heeft een 17-jarige zoon die op het Bornego College in Heerenveen zit. Hij zit ook in thuisisolatie. Hij wordt getest op het coronavirus. Wordt hij positief getest, dan volgt contactonderzoek. 
 • Op dit moment zijn er geen aangepaste maatregelen nodig in het openbare leven. Op het moment dat dat wel nodig is, wordt dat direct gecommuniceerd. 
 • De richtlijnen van het RIVM zijn leidend: www.rivm.nl. Belangrijkste advies is: schud geen handen, nies/hoest in de elleboog en was regelmatig de handen. 

 

PERSCONFERENTIE

10.17 uur 

De vragen volgen zich in rap tempo op. Na de persconferentie plaatsen we een video waarin de hele persconferentie terug te zien is. Nynke Bijstra sluit de persconferentie af. De burgemeester bedankt iedereen voor zijn komst en meldt dat de voorbereidingen door de GGD en de gemeente nu tot uitvoering gebracht worden. Dat betekent dat het stapsgewijs gaat: er komt steeds nieuwe informatie bij. Belangrijkste is dat we de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgen. Voor nadere informatie volgt u dit liveblog, de website van het RIVM en de GGD. Aarzel niet om contact te zoeken als u ergens mee zit. 

10.12 uur 

Er worden vragen gesteld over onder andere de school waar de zoon op zit en of daar al maatregelen moeten worden getroffen. Er wordt aangegeven dat dat op dit moment niet nodig is. Het is onbekend op welke vestiging van het Bornego College de zoon zit. De pers stelt verder vragen over de duur van de thuisisolatie en de gevolgen voor de scholen in Gorredijk. Er wordt aangegeven dat er nu wordt gekeken met welke mensen/instanties de patiënten contact hebben gehad. Er zijn nu geen aangepaste maatregelen nodig in het openbare leven. Op het moment dat dat wel nodig is, komen we zo snel mogelijk daarop terug. 

10.10 uur

De pers mag nu vragen stellen aan de mensen achter de tafel. De eerste vraag is voor de burgemeester: moeten inwoners zich echt zorgen maken nu? De boodschap van de burgemeester: volg de maatregelen zoals zojuist zijn aangegeven. Het is heel vervelend, maar de patiënten geven zelf aan dat het goed met ze gaat, dat ze herstellende zijn en dat zij het bewijs zijn dat het niet heel erg hoeft te zijn. De volgende vraag gaat over de leeftijd van de patienten. De GGD geeft aan dat het een echtpaar van rond de 50 jaar betreft. 

10.05 uur

Margreet de Graaf van de GGD is nu aan het woord. Zij geeft aan dat er contactonderzoek wordt gedaan en legt uit hoe dit in zijn werk gaat. Vervolgens vertelt Everhard Hofstra (GGD) over het klachtenbeeld. Het lijkt grotendeels op het bekende griepvirus: koorts, luchtwegklachten zoals hoesten en benauwdheid. Hebben mensen koort met luchtwegklachten en zijn zij in de risicogebieden geweest of in contact met een bewezen coronapatient: neem dan contact op met de huisarts. Die bespreekt het vervolgens met de GGD. Ga niet langs bij de huisarts is het dringende advies. Bij milde klachten: blijf thuis om te kijken hoe het klachtenbeeld zich ontwikkelt. Meer informatie staat op de website van het RIVM. Er is op dit moment nog geen aanwijzing dat de besmetting vanuit Gorredijk verder is gegaan. De landelijke richtlijnen blijven daarom van kracht. 

10.00 uur 

Nynke Bijstra opent de persconferentie en stelt de mensen achter de tafel voor. Burgemeester Ellen van Selm heet iedereen vervolgens welkom en vertelt dat het eerste geval van corona in Frieland is geconstateerd in Gorredijk. Zij heeft met het echtpaar gebeld en geeft aan dat het goed met hun gaat. Ze zijn herstellende. Ze hebben zelf de huisarts en de GGD gebeld en zijn positief getest op het coronavirus. Een zoon van 17 jaar is uit voorzorg thuisgebleven van school (Bornego College in Heerenveen). Hij wordt getest op het coronavirus. Er wordt gewacht op de uitslag van deze test voordat op de school verdere maatregelen worden getroffen. De landelijke richtlijnen blijven leidend: handen wassen, niesen en hoesten in de elleboog en geen handen schudden. Evenementen gaat vooralsnog door. 

09.58 uur

De persconferentie gaat bijna beginnen. Aan tafel zitten:

 • Margreet de Graaf – Directeur publieke gezondheid GGD Fryslân
 • Everhard Hofstra – Arts infectieziektebestrijding GGD Fryslân
 • Ellen van Selm – burgemeester gemeente Opsterland
 • Nynke Bijstra – communicatieadviseur gemeente Opsterland

Persconferentie

 

9.50 uur

Over 10 minuten begint de persconferentie in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u de persconferentie live bekijken? Kijk of luister dan naar Omrop Fryslân. Na afloop van de persconferentie plaatsen wij in dit liveblog een video van de bijeenkomst.

 

9.00 uur

Bij een echtpaar uit Gorredijk is het coronavirus (COVID-19) bevestigd. Na laboratoriumonderzoek is dit vastgesteld. Het echtpaar zit in thuisisolatie. Ook de zoon van het echtpaar verblijft in thuisisolatie. Het betreft de eerste patiënten in Friesland. Wij houden om 10.00 uur een persbijeenkomst, waar wij aanvullende informatie zullen delen. De persconferentie is live te volgen via Omrop Fryslân. Daarnaast houden wij u via dit liveblog op de hoogte.