Nederlandse en Friese vlag wapperen op 15 april in Opsterland

Op woensdag 15 april is het precies 75 jaar geleden dat het grootste deel van Fryslân werd bevrijd en hier een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om die reden heeft Gemeente Opsterland besloten om, naast het gebruikelijke vlagvertoon op 4 en 5 mei, ook op 15 april de vlag te hijsen.

Vier de vrijheid en hijs ook uw vlag 

Bij het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen zullen wij naast de Nederlandse vlag ook de Friese vlag hijsen. Het gebruik om op 15 april de vlag te hijsen is, in tegenstelling tot 4 en 5 mei, minder ingeburgerd. Toch willen wij u vragen ook uw vlag(gen) uit te hangen. 

Met het hijsen van de vlaggen laten we zien dat we dat niet zijn vergeten. Het is een uiting van dankbaarheid voor onze vrijheid en tegelijkertijd van saamhorigheid. Toen en ook nu.

Met zorg en aandacht voor de huidige situatie, hopen wij dat we met zijn allen op gepaste wijze aandacht kunnen besteden aan het bijzondere feit dat wij op woensdag 15 april 75 jaar geleden bevrijd zijn. Samen staan we sterk, zorg goed voor elkaar! 

Friese vlag