Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op maandag 16 september 2019

De gemeenteraad vergadert op maandag 16 september vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Wilt u over onderstaande onderwerpen meepraten? Geef dit dan uiterlijk maandag 16 september, 12.00 uur door aan de griffie, telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl.

Onderwerpen

  • Vaststellen ontwikkelagenda’s Duurzaam, Leefbaar en Inclusief Opsterland
  • Herstructurering Sociale Werkvoorziening
  • Uitvoering klimaatakkoord: Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân

Voor meer informatie, o.a. over het opvragen van de stukken en live uitzending, kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Of bel de griffie: (0512) 386 299.