Oproep tot tijdig weghalen boot Brouwerswal Gorredijk

Bij de aanlegplaats aan de Brouwerswal in Gorredijk ligt al geruime tijd een boot (zie foto’s). Wij verzoeken de eigenaar om de boot te verwijderen voor maandag 11 december 2017. Ligt de boot er op deze datum nog? Dan halen wij het weg.

Vervolgens zal, na een bewaartermijn van 13 weken, de boot worden vernietigd of verkocht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team toezicht & handhaving, telefoonnummer 0512-386 222 of per e-mail: handhaving@opsterland.nl

Boot Brouwerswal 1

Boot Brouwerswal 2