Woensdag 13 juni 2018: officiële opening Tinco-tentoonstelling

Woensdag 13 juni 2018 wordt de tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt' officieel geopend. Deze tentoonstelling, georganiseerd door Stichting Historisch Beetsterzwaag, voert langs het werk, het leven en de indrukwekkende collectie van deze bijna vergeten adellijke Fries. Burgemeester Ellen van Selm: “Wij zijn erg opgetogen dat deze prachtige verzameling na 150 jaar weer te zien is op de geboortegrond van Tinco Lycklama à Nijeholt”.

Welkom in het geboortehuis van Tinco

De gemeente Opsterland organiseert de opening samen met Stichting Historisch Beetsterzwaag en stelt het geboortehuis van Tinco, het Lycklamahûs aan de Hoofdstraat 80, ter beschikking voor de ontvangst. Daar worden de genodigden welkom geheten door mevrouw van Selm en de heer Lisnard, burgemeesters van Opsterland en Cannes. Ook zijn daar de portretten van de ouders van Tinco en de stamboom van Lycklama à Nijeholt te zien. Later in het programma opent de heer Arno Brok (Commissaris van de Koning in Fryslân) de tentoonstelling in het Grietenijhuis aan de Hoofdstraat 17.

Een tentoonstelling met een verhaal

TincoDe tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van een vergeten adellijke Fries die opgroeide in Beetsterzwaag. Als jonge man verzamelde Tinco Lycklama (1837-1900) tijdens zijn ruim drie jaar durende reis door de Oriënt vele honderden oosterse voorwerpen. Met deze voorwerpen richtte hij bij terugkomst eerst in zijn geboortedorp en later in Cannes een museum in. Hij schonk zijn collectie uiteindelijk aan het stadsbestuur van Cannes en legde daarmee de basis van het huidige Musée de la Castre.

Tinco-tentoonstellingEen bezoekje brengen?

Bent u benieuwd naar de tentoonstelling? Deze is tot en met 9 september 2018 te bezichtigen in het Grietenijhuis aan de Hoofdstraat 17 in Beetsterzwaag. Een bezoek is absoluut de moeite waard! Meer informatie over onder andere de collectie en de openingstijden vindt u op www.historischbeetsterzwaag.nl. Wilt u meer lezen over het leven van Tinco Lycklama? Bezoek dan de website www.tincolycklama.org. (foto: Jan Bensliman) 

Leeuwarden-Fryslân 2018 in Opsterland

De Tinco-tentoonstelling is onderdeel van de Culturele Hoofdstraat in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. Er worden in Opsterland veel activiteiten georganiseerd. Benieuwd wat er staat te gebeuren? Op www.culturelehoofdstraat.nl vindt u de activiteiten die in de Hoofdstraat plaatsvinden, op www.opsterland2018.nl de activiteiten in de hele gemeente.

Culturele Hoofdstraat