Carbidschieten melden

Carbidschieten hoort voor velen bij oudejaarsdag. Om het carbidschieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld.

Voorwaarden

Coronamaatregelen
Door het coronavirus zal de jaarwisseling er dit jaar anders uitzien. Als gemeente willen we er graag samen met u ervoor zorgen dat het carbidschieten ook dit jaar weer op een veilige manier door kan gaan. Daarom vragen we dit jaar iets extra’s van u, namelijk: een kort en bondig coronaplan. Maak hierin duidelijk hoe u de 1,5 meter en andere geldende maatregelen naleeft tijdens het carbidschieten.

Carbidschieten

Carbidschieten doet u:

 • op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur;
 • met een groep van maximaal 4 personen;
 • op onderlinge afstand van 1,5 meter;
 • geen tenten, statafels of zitplaatsen;
 • geen versterkte muziek;
 • geen verstrekking of gebruik van alcohol;
 • op minimaal 75 meter afstand van woningen of bebouwing;
 • op minimaal 300 meter afstand vanaf plekken waar dieren worden gehouden;
 • op voldoende afstand van andere (gevaarlijke) objecten (zoals tankstations);
 • met een (melk)bus van maximaal 50 liter; 
 • alleen schieten met een bal en niet met een melkbusdeksel
 • met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein/stuk grond.

Uitzondering groepsgrootte (art. 2.1a Noodverordening COVID-19 VRF)

 • gezamenlijk huishouden en kinderen onder de 13 jaar

Uitzondering afstandseis (art. 2.2. Noodverordening COVID-19 VRF)

 • gezamenlijk huishouden.

Melden 

Direct regelen

Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag in de gemeente Opsterland? Vul dan vóór 27 november het formulier 'Melding carbidschieten' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Bent u geen eigenaar van het perceel waar u wilt gaan carbidschieten? Laat dan door de eigenaar van het perceel een 'Toestemmingsverklaring gebruik terrein' invullen en ondertekenen. Deze moet u toevoegen in de stap 'Bijlage' van het formulier 'Melding carbidschieten'.

Tips

Zorg dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK)  aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips over veilig carbidschieten:

Tip 1 - Voorbereiding

 • Lees de voorwaarden. Vul op tijd het meldingsformulier van de gemeente in, deze kunt u vinden bovenaan deze pagina.

Tip 2 Bescherming

 • Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.

Tip 3  - Gebruik goed materiaal

Tip 4 -  Ontsteek het carbid veilig

 • Ontsteek de bus met een fakkel op een stok.
 • Sta tijdens de ontsteking aan de zijkant van de melkbus.
 • Ga nooit op de bus zitten.
 • Zorg dat het publiek op veilige afstand staat.

Tip 5 - Zorg voor EHBO

 • Zorg dat voldoende middelen om te blussen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn.
 • Lees de tips voor acute hulp bij brandwonden.

Overlast door carbidschieten?

Ervaart u overlast door het te vroeg afsteken van vuurwerk of carbidschieten? Ziet u onveilige situaties op straat? Meld dit dan bij de politie, telefoon 0900 88 44.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.