Bibliotheken, musea, theaters en muziekpodia weer open

De noodzakelijke maatregelen, die ook kunst en cultuur zo hard treffen, zijn m.i.v. 19 november weer versoepeld. De eerdere maatregelen zoals die vanaf 14 oktober waren ingevoerd, gelden nu weer. Bibliotheken, musea, theaters en muziekpodia hebben de deuren weer mogen openen. Voor de jeugd tot 18 jaar verandert er niets; kinderen en jongeren mogen ‘gewoon’ met kunst en cultuur bezig zijn.

Bibliotheken in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag

De bibliotheken in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag zijn weer open. Meer informatie over de openingstijden, de regels rondom het lenen van boeken, en de toegang tot de bibliotheek, vind je op de site van de bibliotheek www.bzof.nl.

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de bibliotheek nieuwe diensten aangeboden. De ‘afhaalbieb’ en de bezorgservice zijn voor alle leden beschikbaar, zie ook www.bzof.nl/home/afhaalbieb.

Musea

Museum Opsterlân is weer geopend. Kijk voor de openingstijden en de actuele expositie op www.museumopsterlan.nl. Het is nog steeds verplicht om vooraf een kaartje te reserveren. Museum It Damshûs heeft wintersluiting.

Amateurkunst, de verenigingen en culturele aanbieders

Ook voor de amateurkunst, de verenigingen en culturele aanbieders zijn de regels weer versoepeld. Groepsbijeenkomsten, repetities, optredens etc. zijn toegestaan tot maximaal 30 personen in één ruimte. Alle informatie over de voorwaarden, en de protocollen, vind je bij de brancheorganisaties. De algemene richtlijnen zijn te lezen op de site van het RIVM en de Veiligheidsregio.

Zangkoren

Er is één groep die nog niet los mag. Er mag in groepsverband niet gezongen worden. Zangkoren mogen hun activiteiten daarom niet hervatten. Let op! Het verbod op zingen geldt óók voor jongeren vanaf 12 jaar.

Voor de jeugd tot 18 jaar geldt het verbod op groepsactiviteiten niet en is er geen maximum aan het aantal jeugdigen dat samen mag komen. Kinderen en jongeren mogen in georganiseerd verband dansen, toneelspelen, muziek maken etc. behalve zingen.

Professionele kunstenaars

Professionele kunstenaars mogen hun werkzaamheden voortzetten.

Dorpshuizen

De dorpshuizen zijn weer toegankelijk voor o.a. verenigingsactiviteiten. Het maximum aantal personen dat mag samenkomen per ruimte is 30.

Culturele evenementen

Alle culturele evenementen zijn verboden, maar podia (theaters, concertzalen) mogen weer voorstellingen programmeren voor maximaal 30 bezoekers.

Meer informatie

kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl