Steunverzoek (culturele) organisaties

Voor alle (culturele) organisaties in nood is het mogelijk een steunverzoek bij de gemeente Opsterland in te dienen.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u een steunverzoek indienen? Vul hiervoor het formulier 'Algemeen steunverzoek corona' in (bovenaan de pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Vul bij de omschrijving van de gevraagde steun in:

  • de gemiste inkomsten die het gevolg zijn van de opgelegde coronamaatregelen; 
  • de eventuele steun de u heeft ontvangen vanuit het Rijk of de provincie of andere extra inkomsten;
  • de extra onvoorziene kosten die u heeft moeten maken om aan de regels te kunnen voldoen. 

De gemeente bepaalt per geval of u voor coronaondersteuning in aanmerking komt. 

Meer informatie

In het 'Algemeen handelingskaderbij financieel-economische vraagstukken in verband met corona' leest u meer over de extra maatregelen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.