Lockdownmaatregelen

Het kabinet heeft op 2 februari 2021 een verlenging van de lockdown afgekondigd tot in elk geval tenminste 2 maart 2021. Lees meer over de maatregelen voor dorpshuizen, multifunctionele centra en multifunctionele accommodaties.

Zij mogen alleen open zijn voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare personen, inclusief georganiseerde dagbesteding. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. 

Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen gaat ook door. Denk hierbij aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1-op-1 gesprekken.

Voor andere activiteiten worden ze gesloten.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op via (0512) 386 222.