Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelasting (ozb)

Sportverenigingen en dorpshuizen zijn financieel geraakt door de overheid ingestelde maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Hierdoor zijn competities vroegtijdig beëindigd en moesten o.a. dorpshuizen hun deuren sluiten. De gemeente Opsterland heeft daarom een subsidieregeling ingesteld om sportverenigingen en dorpshuizen te ondersteunen door een eenmalige teruggave van de onroerendezaakbelasting (ozb).

Voorwaarden

De gemeente Opsterland kan subsidie verstrekken:

  • aan een sportvereniging, ter compensatie van de kosten van de over het belastingjaar 2020 betaalde onroerendezaakbelastingen betreffende de sportaccommodatie;
  • aan een dorpshuisorganisatie, ter compensatie van de kosten van de over het belastingjaar 2020 betaalde onroerendezaakbelastingen betreffende het dorpshuis.

Goed om te weten

  • De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de verschuldigde aanslag onroerendezaakbelasting volledig is voldaan.
  • Heeft u met ons afgesproken dat wij het eigenaarsdeel van de ozb betalen, dan ontvangt u alleen subsidie over het gebruikersdeel ozb. U hoeft het eigenaarsdeel ozb niet eerst aan ons te betalen.
  • Voor sportverenigingen geldt dat zij aangesloten moeten zijn bij een bond die lid is van de NOC*NSF.
  • Bij de aanvraag wordt gekeken naar de vastgestelde criteria in de 'Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelasting gemeente Opsterland 2020'.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u voor uw sportverenigingof dorpshuis een compensatie aanvragen over de betaalde onroerendezaakbelasting in het belastingjaar 2020? Vul dan het formulier 'Aanvraag subsidie compensatie ozb' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Let op!

  • Het digitale aanvraagformulier 'Aanvraag subsidieregeling compensatie ozb' dient uiterlijk op 14 oktober 2020 te worden ingediend. Aanvragen die worden ontvangen na 14 oktober 2020 worden niet gehonoreerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.