Landelijke maatregelen

In Nederland heeft de Rijksoverheid maatregelen ingesteld om het coronavirus onder controle te krijgen. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.

Dinsdag 31 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Alleen SamenHet kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen voordat met zekerheid kan worden gezegd dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 


 

 

Woensdag 25 maart 2020 

Verdere uitwerking aangescherpte maatregelen

Na de aankondiging van de aangescherpte maatregelen op maandag 23 maart, heeft verdere consultatie plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de volgende verdere uitwerking van de maatregelen: 

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020

De maatregelen genoemd onder 2 t/m 7 worden uiterlijk 6 april 2020 heroverwogen.

2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
a. wettelijk verplichte samenkomsten (max. 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max. 100 personen);
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max. 30 personen);
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max. 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is.

 


 

 

Maandag 23 maart 2020

Aangescherpte landelijke maatregelen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk voor meer informatie over de landelijke maatregelen op de website van het RIVM

aanscherping maatregelen corona


 Donderdag 19 maart 2020

Geen bezoek meer voor bewoners van verpleeghuizen

Het kabinet heeft in een persconferentie eerder vanavond een nieuwe maatregel aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Bewoners van verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Ook ouderen in kleinschalige woonvormen moeten hun deuren sluiten voor bezoekers. De maatregel wordt genomen om bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Voor bewoners die stervende zijn, wordt een uitzondering gemaakt. De maatregel duurt zeker tot 6 april.


Dinsdag 17 maart 2020

Scholen, kinderopvang en gastouders open voor kinderen van ouders in de vitale beroepsgroepen

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus besloten de scholen en kinderopvang in ieder geval tot 6 april 2020 te sluiten. Voor kinderen waarvan tenminste één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, moet opvang beschikbaar blijven. In Opsterland zijn diverse scholen, kinderopvanglocaties en gastouders open voor de opvang van deze kinderen. Hierbij informeren we u over hoe dit werkt:

 • Scholen vangen eigen leerlingen op onder schooltijd.
 • Voor kinderen jonger dan 4 jaar en voor- en naschoolse opvang zijn er in Opsterland 13 kinderopvanglocaties open.
 • Deze locaties zijn sowieso open van 7.00 tot 19.00 uur en sommige locaties ook ’s avonds en ’s nachts.
 • Daarnaast bieden veel gastouders ook noodopvang. U kunt contact opnemen met uw eigen gastouder voor de opvang van uw kinderen.
 • Voor het aanvragen van kinderopvang neemt u als ouder zelf contact op met de betreffende kinderopvangorganisatie (zie ook: overzicht kinderopvanglocaties).
 • Maakte u eerder nog geen gebruik van kinderopvang? Ook dan kunt u zich melden bij één van de opvanglocaties.
 • Als u normaal kinderopvang heeft en kinderopvangtoeslag ontvangt, hoeft u niets te wijzigen. Ook niet als u extra uren opvang krijgt.
 • Heeft u normaal geen kinderopvang, dan hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor de opvang.
 • Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de kinderopvanglocatie of uw gastouder. Vragen over de financiering worden beantwoord door de Rijksoverheid. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie

 


Donderdag 12 maart 2020 

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met de huisarts als je klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Kinderopvang blijft open.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart 2020.