Scholen en kinderopvang

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus, waardoor het onderwijs stap voor stap verder open kan. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan per 2 juni weer naar school. Het basisonderwijs en ook de buitenschoolse opvang (BSO) zijn vanaf 8 juni weer volledig open.