Basisscholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk open / vanaf 8 juni volledig

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs hebben op 11 mei 2020 hun deuren weer geopend. De kinderen in het speciaal onderwijs gaan weer volledig naar school. De kinderen op de basisscholen gaan de helft van de week naar school.Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open.

Situatie tot 8 juni

Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas. De reguliere bezetting op een school mag nooit meer dan 50% tegelijkertijd zijn en kinderen gaan daarom 50% van de tijd naar school. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent. Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Situatie na 8 juni

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). 

Meer informatie

Meer informatie over scholen en kinderopvang vindt u op www.rijksoverheid.nl/corona.