Sport

De informatie op deze pagina is bedoeld voor ondernemers in de sportbranche.

 • Protocol ‘Verantwoord Sporten’

  Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is opgesteld door het NOC*NSF (sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het RIVM en ministerie van VWS.

 • Lockdownmaatregelen Sport 15 december 2020

  Op 14 december 2020 het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus een lockdown aangekondigd om de contacten tot een minimum te beperken.

 • Versoepelingen Sport per 19 mei 2021

  Per woensdag 19 mei 2021 heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd uit stap 2 van het openingsplan.

 • Nieuwsbrieven Sport Fryslân

  In deze onzekere tijden wil Sport Fryslân sportverenigingen in Frieslân zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor de sport. Sport Fryslân informeert sportverenigingen wekelijks via een nieuwsbrief.

 • Nieuwe regels voor buitensport vanaf 3 maart

  Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.

 • Versoepelingen 5 juni 2021

  Vanaf zaterdag 5 juni worden de coronamaatregelen voor Sport verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden: