Binnensportverenigingen en commerciële partijen

We willen binnensportverenigingen, zoals gym en volleybal, ook de gelegenheid bieden de trainingen voor kinderen en jongeren weer op te pakken. Het is echter nog niet toegestaan deze activiteiten binnen te organiseren. Daarom vragen we binnensportverenigingen afspraken te maken met buitensportverenigingen om mogelijk gebruik te maken van hun buitensportaccommodatie. Lukt dat niet, dan is in overleg de openbare ruimte een optie.

Binnensportverenigingen

Binnensportverenigingen moeten zelf contact zoeken met de buitensportvereniging die het beheer en de exploitatie van de sportaccommodatie heeft. Deze vereniging moet hiervoor toestemming verlenen. Lukt dit niet, dan vragen we de binnensportverenigingen om aan te geven van welke locatie in de openbare ruimte zij gebruik willen maken en op welke momenten de activiteiten plaats zullen vinden. Hiermee willen we voorkomen dat meerdere groepen tegelijk gebruik maken van dezelfde locatie. Vanuit de gemeente wordt dan aangegeven of de aangevraagde locatie daadwerkelijk gebruikt kan worden. Het kan in de komende weken voorkomen dat er knelpunten op bepaalde locaties ontstaan en dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over locaties en tijdstippen. Hierover nemen we dan contact met u op.

Commerciële partijen

Ook commerciële partijen, zoals fitnessclubs of outdoorverenigingen, willen we de gelegenheid geven in de buitenlucht activiteiten voor de jeugd op te starten. Ook hier vragen we u, net als bij de binnensportverenigingen, om bij de gemeente aan te geven van welke locatie in de openbare ruimte u gebruik wilt maken en op welke momenten de activiteiten plaats gaan vinden.

Contact

U kunt uw ideeën over de activiteit, aantal deelnemers, locatie en tijdstip doorgeven door te mailen naar melis@sportfryslan.nl.