Coronamaatregelen Sport 18 november 2020

Op 13 oktober en 17 november heeft het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken.

Protocol 'Verantwoord Sporten'

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is opgesteld door het NOC*NSF (sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het RIVM en ministerie van VWS.

Lees hier meer over dit protocol en wat we van u als sportvereniging verwachten. 

Wat mag er op dit moment? 

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten vanaf 18 november 22.00 uur: 

  • Sportkantines zijn gesloten;
  • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
  • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
  • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden; 
  • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
  • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
  • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
  • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
  • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
  • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.

Contact

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met Sport Fryslân: melis@sportfryslan.nl of 06 12 66 83 17 of met de gemeente Opsterland, telefoon 0512 386 222 of e-mail emma.hofman@opsterland.nl