Protocol ‘Verantwoord Sporten’

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is opgesteld door het NOC*NSF (sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het RIVM en ministerie van VWS.

Het protocol bestaat uit veiligheid- en hygiëneregels en maatregelen voor:

  • Sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes;
  • Trainers, begeleiders en vrijwilligers;
  • Sporters;
  • Ouders en verzorgers.

Protocol Verantwoord Sporten

Wat vragen we van u als sportvereniging?

  1. De maatregelen van het protocol ‘Verantwoord Sporten’ uit te voeren.
  2. Er op toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd. De eerste lijn van toezicht en handhaving is de verantwoordelijkheid van de sportvereniging zelf.
  3. Volg eventuele aanvullende richtlijnen van uw sportbond op. Sportbonden werken aan een protocol per sporttak. Wanneer deze protocollen gereed zijn, is op dit moment nog niet duidelijk; raadpleeg regelmatig de website van uw sportbond.
  4. Kijk ook naar de mogelijkheden om activiteiten te organiseren voor niet-leden of om niet-leden te integreren bij de bestaande groepen.