Kiezerspas referendum aanvragen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in gemeente Opsterland stemmen. U kunt namelijk alleen uw stem uitbrengen op de kandidaten die in uw eigen woongemeente op de kandidatenlijst staan. Voor het referendum kunt u ook in een andere gemeente stemmen. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 16 maart 2018 bij ons binnen zijn. U kunt daarvoor het aanvraagformulier 'Verzoek om een kiezerspas' gebruiken. Vul deze in en stuur deze naar ons op. 

U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Opsterland
T.a.v. Publiekscentrum
Postbus 10.000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas moet u uiterlijk dinsdag 20 maart 2017 voor 12.00 uur bij ons doen. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs en stempas mee.