Nieuws

 • Vrijwilligersgroep Home-Start weer gegroeid 22 februari 2018

  Op 1 september 2017 startte het project Home-Start in Zuidoost- en Zuidwest-Friesland. Bij Home-Start zetten vrijwilligers zich in om jonge gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. Woensdag 21 februari ontvingen 9 nieuwe vrijwilligers in Wolvega het certificaat voor deelname aan de voorbereidingscursus uit handen van wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf. Inmiddels zijn er 20 vrijwilligers actief in Oost-, Weststellingwerf en Opsterland.

 • Opsterland krijgt één adviesraad voor het sociale domein 14 februari 2018

  In Opsterland gaan de Wmo-adviesraad en de CUMO (Cliëntenraad voor uitkeringsgerechten en minima Opsterland) samen verder als Adviesraad Sociaal Domein Opsterland. Beide organen adviseren het college van B en W over vraagstukken in het sociale domein. Tot voor kort bepaalde de wettelijke oorsprong van het vraagstuk welke raad aan het college advies uitbracht. Het college van B en W heeft voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein een convenant vastgesteld.

 • Inloopbijeenkomst Kansen voor Beetsterzwaag uitgesteld 12 februari 2018 kansen-voor-beetsterzwaag

  De geplande inloopbijeenkomst op woensdag 21 februari over de kansen van de nieuwe brede school in Beetsterzwaag is uitgesteld.

 • MFA Gorredijk: ontwerpsessie met bewoners stationsweg 01 februari 2018

  Stel: u woont aan de Stationsweg in Gorredijk vlakbij het plangebied voor de nieuwe MFA. Dan kent u het plan voor de nieuwe MFA en weet u dat er een parkeerterrein komt, op niet al te grote afstand van uw achtertuin. Fijn dat parkeergelegenheid geregeld wordt, maar daar wilt u natuurlijk geen last van krijgen.

 • Wilt u geld verdienen voor uw (sport)vereniging? Help mee om stemmen te tellen!

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast wordt het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Tot 21.00 uur ’s avonds kunnen alle inwoners van Opsterland van 18 jaar en ouder op één van de 18 stembureaus in Opsterland hun stem uitbrengen.