Onderwijs en sport

 • Leerplicht

  De Leerplichtwet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 16e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven.

 • Leerlingenvervoer

  Gaat uw kind naar school? En staat die school meer dan 6 kilometer van uw huis? Misschien heeft u recht op een bijdrage in een deel van de vervoerskosten.

 • Scholen

  Bent u op zoek naar een (basis)school in Opsterland? In alle dorpen in de gemeente zijn scholen voor basisonderwijs aanwezig. In Gorredijk kunnen leerlingen voortgezet onderwijs volgen. In Beetsterzwaag is een school aanwezig voor speciaal onderwijs.

 • Peuteropvang

  De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het legt de basis voor later. Daarom is het belangrijk dat elk kind goede kansen krijgt om zich juist in die eerste jaren goed te ontwikkelen. Dat kan op een peuteropvang.

 • Sport in Opsterland

  Vanuit het project 'Sport in Opsterland' stimuleren we inwoners in beweging te komen en een gezondere leefstijl aan te leren. Sport in Opsterland heeft een eigen website.