Tegemoetkoming kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

De tegemoetkoming kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een vangnetregeling. Komt u door bepaalde medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kan de gemeente met de SMI-regeling u tijdelijk financieel ondersteunen.

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt voor de SMI-regeling hangt af van uw situatie. De gemeente Opsterland heeft bepaalde richtlijnen voor de uitvoering van de regeling:

  • u komt niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;
  • u en uw kind(eren) wonen in de gemeente Opsterland;
  • uw kind(eren) is/zijn in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar;
  • kinderopvang is in het belang is van de goede en gezonde ontwikkeling van het kind;
  • u of uw partner of kind heeft een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking, waardoor het voor uw kind(eren) beter is om naar de kinderopvang te gaan;
  • uw gezin verkeerd in een sociale of medische crisissituatie, waardoor de zorg voor uw kind(eren) niet mogelijk is.

Goed om te weten

  • Controleer eerst op de website van de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag.
  • De SMI-regeling is een voorlopig vastgesteld bedrag. Op basis van de door u aangeleverde gegevens wordt de definitieve tegemoetkoming van de kinderopvangkosten waar u recht op had jaarlijks berekend. Voor het indienen van de verantwoording wordt u door de gemeente geïnformeerd.
  • De SMI-regeling kan elk kalenderjaar worden aangevraagd.
  • In sommige gevallen kan worden besloten om over te gaan tot volledige vergoeding van deelname aan kinderopvang.

Aanvraag

Direct regelen

Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Vul dan het formulier "Aanvraag tegemoetkoming kinderopvang Sociaal Medische Indicatie" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor de SMI-regeling.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.

Tips

Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst of kijk op www.nibud.nl.