Programma voor-en vroegschoolse educatie

Een programma voor voor-en vroegschoolse educatie (VVE) wordt gegeven aan kinderen van 2 tot 4 jaar in de peuteropvang en van 4 tot 6 jaar in de basisschool. Een VVE programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal en cognitieve ontwikkeling als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld ‘lente’, ‘huis’ of ‘hoe zie ik eruit?’. Alle kinderen op de peuteropvang doen mee aan het VVE programma. Kinderen met een indicatie voor VVE mogen extra uren meedoen aan peuteropvang.

Indicatie VVE van het consultatiebureau

Uw kind kan een indicatie voor VVE krijgen als het consultatiebureau vindt dat er een taalachterstand is of daar risico op is. De arts of verpleegkundige van het consultatiebureau zal dit met u bespreken. Met een indicatie voor VVE kan uw kind 3,5 tot 5 uur extra naar de peuteropvang. Door extra uren naar de peuteropvang te gaan, helpt u uw kind aan een betere start op de basisschool. Als uw kind een indicatie van het consultatiebureau heeft zijn de extra uren VVE kosteloos. 

Peuteropvangaanbieders met VVE

Dorp

Peuteropvang

Aanbieder

Telefoonnummer

Bakkeveen 

De Dúnkrûmels

Kinderopvang Esther 

06 30 28 31 89

Beetsterzwaag

It Kwetternest

Kinderwoud

(0513) 610 825

Frieschepalen

De Krobbedobbe 

Ineke Geertsma

06 15 47 13 47

Gorredijk              

Centrum

Kinderwoud    

(0513) 610 825

Gorredijk

Librije

Kinderwoud

 

Gorredijk

Loevestein

Kinderwoud

(0513) 610 825

Gorredijk

Op ús pleats

Daisy Put

(0513) 852 907

Langezwaag

Boartlik Begjin

Kinderwoud

(0513) 610 825

Lippenhuizen        

It Berneplakje 

Renskje Idzenga (franchise Kinderwoud)

(0513) 610 825

Nij Beets

Tante Jansz

Janny Dijkstra (franchise Kinderwoud)

(0513) 610 825

Terwispel              

It Krielhûske 

Kinderopvang Esther 

06 30 28 31 89 

Tijnje

Lytse Wrâld

Kinderopvang Esther

(0513) 571 594

Ureterp                 

De Spil

Kinderwoud 

(0513) 610 825

Ureterp

Leaf 

Marijke de Jong

06 20 79 35 68

Wijnjewoude         

De Telle 

Kinderopvang Esther

(0516) 480 515

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.