Sûn Opsterlân

Gemeente Opsterland heeft zich in 2018 verbonden aan Jongeren op Gezond Gewicht (Sûn Opsterlân, powered by JOGG), daarmee wil de gemeente een impuls geven aan initiatieven die gericht zijn op preventie. Doel is om bestaande initiatieven, wensen en ideeën binnen een dorpen met elkaar te verbinden en deze te faciliteren om ze op die manier te versterken. 

Jongeren op gezond gewicht

Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wordt in het Nationaal Preventieakkoord gezien als een belangrijke lokale aanpak voor het terugdringen van overgewicht bij jongeren. In Nederland is bij 1 op de 7 jongeren sprake van overgewicht, bij volwassenen is dit 1 op de 2 volwassenen. Overgewicht is een sterk toenemend maatschappelijk probleem en is hierdoor, naast roken en overmatig alcoholgebruik één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Sûn Opsterlân

Het gedrag van kinderen wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin zij zich bevinden. Als kinderen opgroeien in een omgeving waarin gezond gedrag wordt gestimuleerd, dan heeft dit effect op de rest van het leven.

Sûn Opsterlân probeert samen met publieke en private partners (zoals bijv. kinderopvang, scholen, sportverenigingen, supermarkten, organisatoren van evenementen, etc.) de omgeving zodanig te beïnvloeden, dat gezond gedrag wordt gestimuleerd en de gezonde keuze de makkelijkere keuze wordt. Je kunt hierbij denken aan een beweegvriendelijk schoolplein, moestuinen, watertappunten, beweegvriendelijk inrichten van de leefomgeving,  groente, fruit en water tijdens evenementen, beweegacties, etc.

Sûn Opsterlân zet in op een gezonde omgeving!

Denk mee!

Heeft u goed idee, plan of organiseert u een evenement waarbij u het belang van gezondheid en leefstijl wilt benadrukken, stuur dan een mail naar sun@opsterland.nl

Sûn Opsterlân