Bewijs van in leven zijn

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Vraag dan bij de gemeente een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) aan. Daarmee bewijst u dat u in leven bent. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig heeft. U kunt het uittreksel online aanvragen. U kunt ook langskomen bij het Publiekscentrum. Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Voorwaarden

  • U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U kunt het bewijs voor uzelf of voor een direct familielid (kind, ouder, echtgenoot) aanvragen.

Kosten

Bewijs van in leven zijn

€ 7,50

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.