Uittreksel burgerlijke stand

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte.

Let op: u vraagt een uittreksel uit de burgerlijke stand aan in de gemeente waar de geboorte, het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het overlijden heeft plaatsgevonden. U kunt het uittreksel online aanvragen of langskomen bij het Publiekscentrum. Neem dan wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten

Uittreksel burgerlijke stand

€ 14,00

Een uittreksel aanvragen voor iemand anders

U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand voor iemand anders aanvragen. Dit kan alleen als u de partner, erfgenaam, kind, ouder of vertegenwoordiger van de ander bent. U moet toestemming hebben gekregen en een geldig legitimatiebewijs van de ander kunnen tonen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.