Uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in aktes van de burgerlijke stand. U kunt van de volgende aktes een uittreksel bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte. Let op: u vraagt een uittreksel uit de burgerlijke stand aan in de gemeente waar de geboorte, het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het overlijden heeft plaatsgevonden! U kunt het uittreksel online aanvragen of langskomen bij het Publiekscentrum. Neem dan wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten

Uittreksel burgerlijke stand

€ 13,40

Een uittreksel aanvragen voor iemand anders

U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand voor iemand anders aanvragen. Dit kan alleen als u de partner, erfgenaam, kind, ouder of vertegenwoordiger van de ander bent. U moet toestemming hebben gekregen en een geldig legitimatiebewijs van de ander kunnen tonen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.