Kiezerspas aanvragen

Als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen.

Digitale aanvraag

Direct regelen

U kunt een kiezerspas aanvragen door met DigiD in te loggen op onze website en een digitale aanvraag voor een kiezerspas te doen. Dit kan vanaf 15 februari via het formulier 'Aanvraag vervangende stempas, volmacht of kiezerspas' (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 bij ons binnen zijn. U kunt daarvoor het aanvraagformulier 'Verzoek om een kiezerspas' gebruiken. Vul deze in en stuur deze naar ons op. 

U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Opsterland
T.a.v. Publiekscentrum
Postbus 10.000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kunt u uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur bij ons doen. Ga daarvoor zelf op afspraak naar het gemeentehuis van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en vraagt mondeling een kiezerspas aan.