Volmacht geven

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Gemachtigde uit eigen gemeente

U kunt uw stempas omzetten in een onderhandse volmacht. Vul dan de gegevens van de gemachtigde in en zet uw handtekening op de achterkant van de stempas. Geef daarna uw stempas aan de gemachtigde, met (een kopie van) uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan nu voor u stemmen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • De gemachtigde woont in dezelfde gemeente als u;
  • De gemachtigde kan uw stem alleen samen met zijn of haar eigen stem uitbrengen;
  • De gemachtigde mag niet meer dan drie volmachtstemmen uitbrengen.

Volmacht aanvragen

U kunt ook een volmachtbewijs aanvragen. U kunt dit doen omdat u:

  • Iemand uit een andere gemeente wilt machtigen;
  • Een machtiging wilt afgeven voordat u de stempas heeft gekregen;
  • Omdat u geen legitimatiebewijs heeft en toch uw stem wilt (laten) uitbrengen.

Om een volmacht aan te vragen moet u het aanvraagformulier 'Verzoek om per volmacht te stemmen' gebruiken. Dit formulier stuurt u naar de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari) woonde. U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtsbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • De gemachtigde kan uw stem alleen samen met zijn of haar eigen stem uitbrengen;

  • De gemachtigde mag niet meer dan drie volmachtstemmen uitbrengen.

Het aanvraagformulier 'Verzoek om per volmacht te stemmen' moet uiterlijk 12 maart 2021 bij ons binnen zijn.

U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Opsterland
T.a.v. Publiekscentrum
Postbus 10.000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Digitale aanvraag

Direct regelen

U kunt ook een volmacht aanvragen door met DigiD in te loggen op onze website en een digitale aanvraag voor een volmacht te doen. Dit kan via het formulier 'Aanvraag vervangende stempas, volmacht of kiezerspas' (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').