IJswegencentrale

De IJswegencentrale is een organisatie voor het:
- bevorderen van schaatsrecreatie op natuurijs;
- behartigen van belangen voor schaatstoerisme op natuurijs;
- beheren en onderhouden van de begaanbaarheid van openbare natuurijswegen.

Activiteiten IJswegencentrale

Activiteiten van de IJswegencentrale:

  • controle begaanbaarheid van en veiligheid op openbare natuurijswegen;
  • inrichten natuurijswegen (banen uitzetten, afzetten onveilige plekken en bewegwijzering); 
  • inzet bij schaatstoertochten op natuurijs;
  • adviseren aan instanties over veiligheid van en schaatsvoorzieningen op natuurijswegen;
  • adviseren aan instanties over infrastructurele werken aan en gewenste aanpassingen op natuurijswegen;  
  • adviseren aan vergunningverlener over veiligheidsaspecten van ijswegen bij evenementen op natuurijs.  

De Friesche IJsbond

De IJswegencentrale is een stichting waarin vrijwilligers en gemeente samenwerken. Fryslân telt op dit moment 22 ijswegencentrales, waaronder Opsterland, die verenigd zijn in De Friesche IJsbond. In een scala van activiteiten wordt de ijsmeester van deze organisatie ingezet voor advisering aan het bestuur van de ‘Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden’ over betrouwbaarheid en ijskwaliteit van de ijswegen voor een Elfstedentocht. Daarnaast wordt in deze organisatie, samen met de ijswegencentrales, onder meer de digitale ijswegenkaart (schaatskaart) van Fryslân dynamisch beheerd. Hierop is online af te lezen waar betrouwbaar op natuurijs kan worden geschaatst in de provincie. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum of kijk op www.friescheijsbond.frl.