Parkeren

Overal in Opsterland is het gratis parkeren. Daarom kunt u ook geen parkeervergunning of parkeerontheffing aanvragen. Wees wel alert op de blauwe zones voor kort parkeren (1 of 2 uur).

Blauwe zone (parkeerschijfzone)

De blauwe zones voor kort parkeren worden met blauwe strepen aangegeven. Op de borden bij het ingaan van de zone staat hoe lang u mag parkeren en wanneer dit geldt. Vergeet niet uw blauwe parkeerschijf achter de voorruit te leggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.