Plusbus

De Plusbus is een initiatief voor sociale en culturele uitstapjes. De Plusbus is voor inwoners van Opsterland van 60 jaar en ouder die minder goed van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en voor inwoners met een lichamelijke beperking.

De Plusbus vervoert binnen de gemeente Opsterland van deur tot deur. Daarnaast brengt de Plusbus u naar de stations, verpleeghuizen en ziekenhuizen van Heerenveen en Drachten.

Wilt u een rit aanvragen? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 tot 11.00 uur bellen met de Plusbus ritcoördinator, telefoon 06 14 54 43 77. U dient een rit minimaal één dag van tevoren aan te vragen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Plusbus.