Wegwerkzaamheden en stremmingen

In Opsterland wordt regelmatig aan of langs de weg gewerkt. Hier leest u waar op dit moment werkzaamheden zijn of waar een weg is afgesloten.

  • Verkeersmaatregelen voor de Overtoombrêge te Gorredijk en de Rolbrêge te Tijnje 23 februari 2018 wegwerkzaamheden teaser

    Vanaf maandag 26 februari a.s. begint Alewijnse, in opdracht van gemeente Opsterland, met de uitvoering van beide bruggen. Om de veiligheid te borgen, zal in de eerste periode het verkeer worden afgeremd, door een halve rijbaan afzetting, voor beide bruggen. Tijdens de inbedrijfstelling willen we de route volledig afsluiten voor een periode van 5 werkdagen tussen 9.00 – 16.00 uur.  • Stremming Lúkster Heawei te Luxwoude vanwege Boomfeestdag 19 februari 2018 wegwerkzaamheden teaser

    Op woensdag 14 maart a.s. is de Provinciale Boomfeestdag gepland aan de Lúkster Heawei te Luxwoude. Hiervoor zal de Lúkster Heawei op 14 maart van 08.00 uur tot 13.00 uur gestremd zijn voor al het gemotoriseerd verkeer.