Rioolreiniging en -inspectie 2019

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gaan binnenkort starten met het reinigen en inspecteren van de riolering. De firma Van der Valk en De Groot B.V. uit Wolvega gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

In een aantal wegen worden deze werkzaamheden uitgevoerd. De betreffende bewoners ontvangen voor de start van de werkzaamheden hierover een brief. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. De weg kan korte tijd gestremd zijn. De firma VanderValk+De Groot probeert de overlast tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden in Opsterland worden uitgevoerd in week 24 t/m 30 (11 juni tot 26 juli). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in Gorredijk en wel in de volgende straten:

De Helling, Het Leanstje, Heerenacker, Ra Anana, Volharding, Welvaren, Compagnonsstrjitte, Langewal, De Morgenster, De Vlecke(zuid), Sjoelstrjitte, Wabbe Wissesstrjitte, Watse Eelkesstrjitte, Hoofdstraat, Schansburg, Formanjestrjitte, Lijnbaan, Kerkewal, Hendrik Ringenoldusstrjitte, Jan Eisengastrjitte, Loaijerstrjitte, Stationsweg, Leitswei, De Kolk, Badweg, Rindert van Zinderen Bakkerstrjitte, Geert van de Zwaagstrjitte, Suster Romkespaed, Lammert Heringastrjitte.

Het is moeilijk om op voorhand een planning aan te geven. De voortgang van de werkzaamheden wordt mede bepaald door de vervuiling in de riolering en regenval. Op een speciale website is te zien wat de exacte planning is. Deze website is van af de start van de werkzaamheden bereikbaar en wordt gedurende uitvoering van de werkzaamheden bijgesteld. De planning is te vinden op de website :

https://opsterland.valkdegroot.nl/

Geuroverlast

Tijdens de daadwerkelijke reinigingswerkzaamheden, binnen ongeveer 50 meter van uw woning, kan het gebeuren dat u in uw wastafels of gootstenen water hoort borrelen. Dit ontstaat door luchtverplaatsingen in het hoofdriool. Incidenteel kunt u enige geuroverlast ondervinden.

Tips om geuroverlast op te lossen

  1. Laat, bij constatering van geuroverlast, even leidingwater door uw wastafel, gootsteen of douchebak stromen.
  2. Houd ten tijde van de reiniging uw WC deksel gesloten.

Indien u vragen heeft over de werkzaamheden, vult u dan het contactformulier in op de speciale website. Dit formulier kunt u ook gebruiken om klachten of schade te melden.