Verkeershinder i.v.m. onderhoud aan wegen Opsterland (update 11 juli 2019)

De gemeente Opsterland laat de komende weken onderhoud verrichten aan verschillende wegen in de gemeente. Het betreft onderstaande wegen.

 

 • Kûpersleane Ureterp tussen kruising Weibuorren en Bouekers (opbreken en aanbrengen straatklinkers)
  • Stremming 3 juni t/m 12 juli
    
 • Sweachterwei / Gerdysterwei fietspad tussen Gorredijk en Beetsterzwaag (navegen losliggend split)
  Week 24 (en eventueel later nog een keer, mocht dit nodig zijn)
 • Leidyk Wijnjewoude (gemeentegrens Opsterland/Ooststellingwerf).
  • Woensdag 17 juli stremming/verkeershinder. Bij calamiteiten kan men gebruik maken van het naastgelegen fietspad.
    
 • Leppedyk Nij Beets.
  • Woensdag 17 en donderdag 18 juli, verkeershinder.
    
 • Heawei/Lukster Heawei Tijnje-Luxwoude.
  • Donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli, verkeershinder.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroutes.

Het aanbrengen van een slijtlaag is een weersafhankelijke activiteit. Bij regen en/of een nat wegdek kan de slijtlaag niet worden aangebracht en gaat de stremming niet door.

Vragen?

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij dhr. K. Willemsen (gemeente) bereikbaar op telefoonnummer 0512 386 222.