Verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mag u weer naar de stembus! Er zijn die dag verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten én u mag stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip.

 • Stemmen op 20 maart 2019

  Woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de leden van de algemene besturen van de Waterschappen. U ontvangt uiterlijk 22 februari 2019 twee stempassen.

 • Stembureaus

  De gemeente Opsterland telt 18 stembureaus. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. U mag uw stem uitbrengen op elk stembureau in de gemeente Opsterland. Op uw stempas wordt het voor u dichtstbijzijnde stembureau aangegeven.

 • Stembureauleden en stemmentellers gezocht

  Wilt u de verkiezingen op 20 maart 2019 eens op een andere manier beleven? Meld u dan aan als stembureaulid of help ons met het tellen van de stemmen!

 • Volmacht aanvragen

  Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

 • Aanplakborden verkiezingsposters

  Door de gemeente staan 16 borden verspreid (in elk dorp 1) waar men de verkiezingsposters op kan plakken. De posters worden door de partijen geplakt. Voor de posters gelden geen eisen voor het formaat.

 • Kiezerspas aanvragen

  Wanneer u op de dag van de verkiezingen in een andere gemeente in de provincie Fryslân wilt stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

 • Stemmen tellen

  Tot nog toe werden bij verkiezingen de stemmen op de stembureaus geteld. Vanaf 21.00 uur kan er niet meer worden gestemd en telden de stembureauleden hoeveel stemmen elke kandidaat had gekregen; een tijdrovende klus die vaak tot in de nacht duurde. Vanaf dit jaar worden de stemmen in Opsterland op de dag na de verkiezingen op een centrale locatie geteld.

 • Website Provincie Fryslân

  Op de website van de Provincie Fryslân vindt u meer informatie over de Provinciale Staten, de deelnemende partijen en de gang van zaken rondom de verkiezingen. Met de stemhulpen komt u erachter welke partij het beste bij uw standpunten past.

 • Website Wetterskip Fryslân

  Op de website van het Wetterskip Fryslân vindt u meer informatie over het Wetterskip, de gang van zaken rondom de Wetterskipsverkiezingen en de kandidatenlijsten.

 • Stemhulp

  Nog geen idee op welke partij u gaat stemmen? Doe de Stemhulp op www.mijnstem.nl!

 • Experiment: Opsterland telt stemmen centraal!

  Opsterland gaat de stemmen na afloop van de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapverkiezingen centraal tellen. Opsterland heeft zich aangemeld voor een experiment dat dit tellen daags na de verkiezingen mogelijk maakt. Het gaat dan om het tellen van de voorkeurstemmen. Het tellen van de stemmen per lijst gebeurt wel op de avond zelf, zodat een voorlopige uitslag wel meteen beschikbaar is.

 • Verkiezing Europees Parlement op 23 mei 2019

  Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Nederlanders ontvangen automatisch een stempas voor deze verkiezingen. Wilt u als EU-burger stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement? Dan moet u zich uiterlijk 9 april 2019 laten registreren als kiezer in Nederland. Heeft u zich bij de vorige verkiezingen van het Europees Parlement al geregistreerd als kiezer? Dan hoeft u dit niet nog een keer te doen.