Experiment: Opsterland telt stemmen centraal!

Opsterland gaat de stemmen na afloop van de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen, de waterschapverkiezingen en later in mei 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement centraal tellen. Opsterland heeft zich aangemeld voor een experiment dat dit tellen daags na de verkiezingen mogelijk maakt. Het gaat dan om het tellen van de voorkeurstemmen. Het tellen van de stemmen per lijst gebeurt wel op de avond zelf, zodat een voorlopige uitslag wel meteen beschikbaar is.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Aan het einde van de verkiezingsdag worden op de stembureaus de stemmen alleen op partijniveau geteld. De volgende dag worden alle stembiljetten op één centrale locatie geteld op kandidaatsniveau. Er worden dan dus frisse krachten ingezet. Ook is er meer toezicht op een uniforme manier van tellen. Daarnaast is het voor belangstellenden gemakkelijker om het tellen te volgen omdat het op één locatie is.

"Door de telling met uitgeruste krachten in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte plaats te laten vinden, zal de kwaliteit van de telling hoger zijn. De deelname aan het experiment moet op die manier leiden tot een nauwkeuriger resultaat van de tellingen", aldus burgemeester Ellen van Selm.

Vanaf 2021 in de Kieswet

Er is niet een specifieke aanleiding in Opsterland om deze werkwijze toe te passen. Het ministerie is een aantal jaren geleden al op kleine schaal begonnen met deze manier van tellen. Dit bleek in de praktijk een verbetering van het telproces te zijn. Om vast ervaring op te doen heeft gemeente Opsterland besloten in te gaan op de uitnodiging van het Ministerie om mee te doen aan dit experiment. Samen met 76 andere gemeenten in Nederland. De verwachting is dat deze manier van tellen vanaf 2021 zal worden opgenomen in de Kieswet.

Het stemmen tellen is openbaar

De centrale telling voor de verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip op donderdag 21 maart 2019 is openbaar. Vanaf 9.00 worden alle uitgebrachte stemmen in dorpshuis De Buorskip aan de Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag geteld.

De centrale telling voor de verkiezingen voor het Europees Parlement vindt plaats op maandag 27 mei 2019. Ook deze telling is openbaar en en begint om 9.00 uur in in dorpshuis De Buorskip in Beetsterzwaag.