Stembureaus

De gemeente Opsterland telt 18 stembureaus. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. U mag uw stem uitbrengen op elk stembureau in de gemeente Opsterland. Op uw stempas wordt het voor u dichtstbijzijnde stembureau aangegeven.

Vermelding Adres Plaats
Gemeentehuis Hoofdstraat 82 Beetsterzwaag
Dorpshuis De Buorskip Vlaslaan 26 Beetsterzwaag
Recreatiecentrum Dúndelle Mjumsterwei 16 Bakkeveen
Dorpshuis De Dobber De Kolk 1 Frieschepalen
De Miente De Hoop 4 Gorredijk
De Skâns Loaijerstrjitte 2 Gorredijk
Roomskatholieke Kerk Compagnonsstrjitte 102a Gorredijk
Ontmoetingskerk Schansburg 3 Gorredijk
MFC De Bining Engbert Pierswei 4 Hemrik
Dorpshuis Paradys 8 Langezwaag
MFA It Kobunderhús Buorsterwyk 38 Lippenhuizen
Dorpshuis 't Trefpunt Doarpsstrjitte 9 Nij Beets
Dorpshuis Uthôf Uthôf 10 Siegerswoude
Us Doarpshûs Smidte 24a Terwispel
Dorpshuis De Trekkerstinte Master Roordawei 3 Tijnje
Gereformeerde Kerk Mounestrjitte Mounestrjitte 12 Ureterp
De Lijte Lijteplein 56 Ureterp
MFC De Swingel Meester Geertswei 4 Wijnjewoude