Volmacht aanvragen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

Er zijn twee manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

  1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
  2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd. De gemachtigde moet in de provincie Fryslân wonen en zelf kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten dan wel de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met aanvraagformulier:

Stuur het formulier naar de burgemeester van de gemeente waar u op 4 februari 2019 woonde.

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemeente moet het verzoekschrift uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Opsterland
T.a.v. Publiekscentrum
Postbus 10.000
9244 ZP BEETSTERZWAAG